Průběh studia

Průběh studia

 
Co se během studia bude dít a co tě může potkat? Těžko říct? Na každé škole se můžeš setkat s něčím jiným, protože každá škola je jiná, tudíž jsou jiné i její priority a směřování.

 

STatus studenta


 

Přestup, změna, přerušení studia...

V průběhu studia je možné přestoupit na jinou střední školu, změnit obor vzdělání, přerušit vzdělání, opakovat ročník i nechat si uznat předchozí vzdělání. To vše na základě písemné žádosti. Samozřejmě pokud jsi ještě nedosáhl 18. roku, musí tuto žádost podat Tvůj zákonný zástupce, ale včetně Tvého souhlasu. 

Pokud jsi žák se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a studium ti bylo upraveno na míru na základě posudku z pedagogicko-psychologické poradny (PPP), a bylo ti upraveno pro tuto konkrétní školu - posudek je adresný. PPP totiž tento posudek a doporučení s danou školou konzultovala. Pokud bys tedy chtěl změnit obor a přestoupit na jinou školu, mohou nastat dvě situace: (1) Pokud je posudek stále platný, může se pouze "překlopit" na novou školu, když bude škola se stávajícím posudkem souhlasit, změní se jen adinistrativní náležitosti. (2) Pokud je ale posudek neplatný, musí PPP vypracovat spolu s novou školou jiný posudek, nový.