Kde se o něm dočteš?

Kde se o něm dočteš?

Status studenta se objevuje napříč legislativou. Níže jsou uvedené zákony, ve kterých můžeš narazit právě na zmínky týkající se studentů.