відомості про середню освіту/Informace o středním vzdělávání

 

Кар'єрні семінари та консультації

(Kariérové workshopy a konzultace)

 

Навіщо брати участь?

 

Максимальна кількість учасників – 10.

Лектор: Bc. Мартіна Мілотова, консультант JCMM

реєстрація тут

Ми з нетерпінням чекаємо на Вас.

Pобочі аркуші

Чеська освіта

(České vzdělávání)

 

Освіта в Чехії поділяється на початкову (початкова школа), середню (початкова та середня школа) і вищу (вища професійна школа, університет). З 1 року дитина може відвідувати ясла, з 3-х до 5-ти років може відвідувати дитячий садок, де останній рік перед вступом до початкової школи є обов’язковим. Учні від 6 до 15 років (9 років) відвідують початкову школу, середню школу від 15 до 19 років (4 роки), а в державній системі вищої освіти держава підтримує учнів до 26 років . Системою освіти керує Міністерство освіти, молоді та спорту Чеської Республіки відповідно до Закону про освіту та Закону про вищу освіту, які визначають процес поступового здобуття кваліфікацій на окремих рівнях шкільної системи. Система освіти безкоштовна , але є й приватні школи, де навчання платне. Обов’язкове відвідування школи – 10 років.


 

Інформація (Informace)

На навчання до чеської середньої школи приймаються абітурієнти, які закінчили 9 навчальних класів. Ми пропонуємо 3-річні курси зі свідоцтвом про присвоєння кваліфікації (ремесло) та 4-річні курси з випускним іспитом та атестатом зрілості, які дають право на навчання в університеті. Учні, які перебували в Україні в 10 або 11 класах, можуть бути зараховані до середньої освіти відразу. Прийом інших студентів можливий з вересня 2022 року до першого курсу.  Абітурієнт може обрати дві школи. При прийомі на середню освіту іноземець може замінити документи, що підтверджують здобуття попередньої освіти, афідевітом (чесною заявою), якщо у нього немає документів.

 

Я хочу йти до середньої школи

(Chci na střední školu)

 

Умови навчання в середній школі (Podmínky studia na SŠ)

ТИПИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (Typy středních škol)

 H - середня освіта зі свідоцтвом про присвоєння кваліфікації (середнє спеціальне училище – SOU).   

 L - повна середня освіта з атестатом зрілості – так само, як у спеціальностей H, студенти закінчують теоретичну частину i професійну       підготовку, але навчання закінчується іспитом на атестат зрілості.  

 K - загальна середня освіта з атестатом зрілості (гімназія).  

 M - середня спеціальна школа (SOŠ) – професійна освіта з атестатом зрілості.

Освітня пропозиція середніх та вищих професійних навчальних закладів (Vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol)

контакти для вузів/Kontakty na střední školy


Необхідні документи (Potřebné dokumenty)

Форми для завантаження (Formuláře ke stažení)

Чесна заява у разі відсутності документів про освіту

Прохання дозволити іспит з математики українською мовою

 

Вступний іспит (Přijímací zkoušky)

Основні відомості про вступний іспит до загальноосвітніх навчальних закладів за напрямами з атестатом середньої освіти

Інформація до державного вступного іспиту з математики в загальноосвітніх навчальних закладах

 

Початок навчання (Zahájení školní docházky)

 

 

Міністерство освіти, молоді та спорту у співпраці з Посольством України в Чеській Республіці та Міністерством освіти і науки України обговорило питання про визнання освіти, яку здобувають українські учні  у чеських школах при поверненні в  Україну.  При поверненні учня назад в Україну школою видаватиметься Підтвердження про навчання. Українські школи визнаватимуть освіту, отриману українськими учнями на території Чехії за  чеською системою освіти.

Єдиний двомовний бланк Підтвердження про навчання (бланк для скачування)

Корисні посилання та ресурси (Užitečné odkazy a zdroje)

HTTPS://WWW.EDU.CZ/UKRAJINA/

https://meta-ops.eu/nove-prichozi-ua/faq-osvita-v-chehii/

https://ukrajina.brno.cz/

 


Kariérové workshopy a konzultace

 

Proč se zúčastnit?

Kapacita je max. 10 účastníků.

Lektorka: Bc. Martina Milotová, konzultantka JCMM

Registrace zde.

Těšíme se na Vás.

Pracovní listy

České vzdělávání

 

Vzdělávání v Česku je rozděleno do primárního (základní škola), sekundárního (základní a střední škola) a terciárního (vyšší odborná škola, vysoká škola). Od 1 roku může dítě navštěvovat jesle, od 3 do 5 let může navštěvovat mateřskou školu, kde je poslední rok před nástupem na základní školu povinný. Základní školu navštěvují žáci od 6 do 15 let (9 ročníků), střední školu od 15 do 19 let (4 ročníky) a v následném terciárním vzdělávání podporuje stát studenty do věku 26 let.Systém vzdělávání řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dle Školského zákona a Zákona o vysokých školách, které vymezují proces postupného získávání kvalifikace (blíže ISCED) v jednotlivých stupních školní soustavy. Vzdělávací systém je bezplatný, ale existují i soukromé školy, kde se platí školné. Povinná školní docházka je 10 let. 


 

Aktuální informace

Ke studiu na české střední škole je možné přijmout uchazeče, který splnil 9 let školní docházky. Nabízíme 3leté učební obory s výučním listem (řemeslo) a 4leté studijní obory s maturitní zkouškou, které opravňují ke studiu na univerzitě (vysoké škole). Uchazeče, kteří byli na Ukrajině v 10. nebo 11. třídě je možné přijmout ke střednímu vzdělávání ihned. Ostatní uchazeče je možné přijmout od září 2022 do prvního ročníku. Uchazeč si může vybrat dvě školy. V přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání může cizinec nahradit doklady prokazující získání předchozího vzdělání čestným prohlášením, pokud doklady nemá.

Chci na střední školu

Podmínky studia na SŠ

 

Typy středních škol 

Maturitní vzdělání trvá obvykle 4 roky. Dělí se na všeobecné – to nabízejí gymnázia – a na střední odborné – to nabízejí střední odborné školy (SOŠ). Zatímco gymnázia jsou spíše obecnou přípravou na VŠ studium, SOŠ se už od začátku specializují a připravují studenty na práci nebo návazné VŠ/VOŠ studium v konkrétních oborech (s maturitou z gymnázia i ze SOŠ je ale možné hlásit se na jakýkoli VŠ obor). Druhů SOŠ je celá řada, např. zdravotnické školy, obchodní akademie, průmyslové a technické školy atd.  
Maturitu je možné získat i po absolvování oboru zakončeného výučním listem. Slouží k tomu tzv. nástavbové studium – typicky 2 roky trvající navazující studium (např. obor podnikání) na učilišti.   V rámci přijímacího řízení na maturitní obory se v 1. kole skládají jednotné přijímací zkoušky.   

 

H –  střední vzdělání s výučním listem (střední odborná učiliště - SOU).  

L – úplné střední odborné vzdělání s maturitou – podobně jako u učebních oborů H studenti absolvují teoretickou výuku i odborný výcvik; studium je ale ukončeno maturitou.  

K – všeobecné střední vzdělání s maturitou (gymnázia).  

M – střední odborné školy (SOŠ) – odborné vzdělání s maturitou. 

Vzdělávací nabídka středních a vyšších odborných škol v ukrajinštině

Kontakty na střední školy

 

Potřebné dokumenty

 

Formuláře ke stažení

 

Příjímací zkoušky

Základní informace pro přijímací zkoušky na SŠ s maturitou

Informace k průběhu státni přijímací zkoušky z matematiky na SŠ s maturitou

 

Zahájení školní docházky 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ukrajinským velvyslanectvím a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny projednalo vzájemné uznání vzdělávání, kterého se účastní ukrajinští žáci v českých školách, při jejich návratu zpět na Ukrajinu. Při odjezdu žáka zpět na Ukrajinu bude školou vydáno Potvrzení o studiu. Ukrajinské školy následně po předložení Potvrzení o studiu budou uznávat žákům studium absolvované na území České republiky podle českého vzdělávacího systému.

Jednotný dvojjazyčný formulář Potvrzení o studiu (formulář ke stažení).

 Užitečné odkazy a zdroje

 https://www.edu.cz/ukrajina/ 

https://meta-ops.eu/

https://ukrajina.brno.cz/