Jak ho zachovat?

Jak si ponechat status studenta?

Status studenta se ti automaticky obnovuje, pokud pokračuješ ve studiu z ročníku do ročníku. Nutností ale je, aby ti škola na začátku každého školního roku dala potvrzení o studiu, pro které si musíš sám přijít, většinou na sekretariát střední školy. Jinak máš 2 možnosti, které ti po maturitě umožní ponechat si tento výhodný status.

  1. Přihlásit se na VŠ nebo VOŠ a pokračovat dál ve studiu.
  2. Přihlásit se na denní studium jazyků (musíš jej zahájit do konce roku, v kterém jsi udělal maturitu)