Dobré rady

 

Vše na jednom místě - pokud nenajdeš odpověď na to, co hledáš, napiš nám na: poradime@vyberskoly.cz

 

Vyber oblast, se kterou si nevíš rady, a zjisti si o ní vše důležité. 

 

Před studiem Začátek studia Průběh studia Závěr studia


 

To podstatné o jednotných přijímačkách na SŠ pro školní rok 2022/2023 

Přijmačky jsou za námi. Co dál?

V případě, že to nedopadlo, dostaneš rozhodnutí o nepřijetí písemně (pozor, přijatí uchazeči žádnou písemnou informaci nedostanou, seznam přijatých pod přiděleným kódem najdou jen na školním webu).

Vybírej poštu! Jestliže nepůjde dopis s oznámením o nepřijetí doručit, zůstane uložen u provozovatele poštovních služeb na dobu 10 dnů a pak bude považován za doručený.

Druhá šance

Střední školy, které po prvním kole nenaplní své 1. ročníky novými žáky a žákyněmi, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení.

Tuto informaci bezprostředně oznamují místně příslušnému krajskému úřadu i s počty volných míst do jednotlivých oborů. To je příležitost pro všechny nepřijaté, aby štěstí zkusili znovu.

 

Jak to zjistíš? Přehledy o volných místech ve středních školách v Jihomoravském kraji najdeš TADY

Nebo na: 

Doporučení:

Krajské úřady zveřejňují volná místa průběžně tak, jak je školy oznamují. Jejich webové stránky proto sleduj opakovaně a začni hned po oznámení o nepřijetí.

Druhé kolo - nová přihláška

Vyplň novou přihlášku ke studiu a pošli ji řediteli střední školy, včetně lékařského posudku (je-li požadován).

Ve druhém kole, případně dalších, již není počet přihlášek omezen (můžeš si podat třeba tři). Změnou je, že se do přihlášky píše jen jedna škola a jeden obor. Pokud je stanovena školní přijímací zkouška, škola vyhlašuje jen jeden termín. Hlídej si, aby se v různých školách nepřekrývaly, v tomto případě nemáš právo žádat o náhradní termín. Ve druhém kole a dalších se do maturitních oborů povinné jednotné testy nekonají.

I v dalších kolech musíš při přijetí potvrdit svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisového lístku.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí

Máš vůči nepřijetí vážné výhrady? Proti rozhodnutí se můžeš do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí odvolat.

Písemné odvolání s podrobným zdůvodněním nesouhlasu podáš u ředitele školy. Ten tvé odvolání, stanovisko školy a dokumenty týkající se tvého přijímacího řízení předá odvolacímu orgánu, který ve věci rozhodne. Musí tak učinit nejpozději do 30 dnů od doručení odvolání.

Pro odvolání neexistuje jeden formulář, žádost ale musí obsahovat několik náležitostí.

Co by mělo odvolání obsahovat