Kdy zaniká? Kdy už nejsi student?

Na zánik status studenta se můžeme dívat dvojí optikou. Buď z pohledu školy nebo z pohledu zákona.


 

Pohled školy na ztrátu statusu studenta

Ukočení studia na SŠ

Studium končíš úspěšným vykonáním maturitní zkoušky, ať už v řádném nebo opravném termínu.

Zanechání studia na SŠ

V den, kdy na školu dorazí tvoje písemné oznámení o zanechání studenta, ztrácíš status studenta. M"že jít i o pozdější datum, pokud je nějaké konkrétní uvedeno v písemné žádosti. 

Vyloučení ze studia na SŠ

Pokud budeš mít 5 dnů absence bez řádné omluvy, kontaktuje škola tebe nebo tvé zákonné zástupce, kteří do 10 dnů musejí podat důvod tvé nepřítomnosti. Pokud omluvu neposkytneš, desátým dnem (posledním dnesm zákonné lhůty) automaticky zanecháváš studia a jsi z něj vyloučen.

Pohled zákona na ztrátu statusu studenta

Ukončení studia na SŠ

Pokud jsi úspěšně vykonal maturitu v řádném termínu, v průběhu letních prázdnin nejsi výdělečně činný a nepobíráš podporu, status studenta ti platí až do 31.8. daného roku.

Náhradní a opravné termíny maturity

Při náhradním termínu jsi považován za studenta až do dne konání maturitní zkoušky. Při opravném termínu (bývá většinou v září), status studenta platí do konce lrtních prázdnin - do 30.6. daného roku.

Dosažení 26. roku

V den, kdy dosáhneš svého 26. roku, ztrácíš status studenta. U doktorských studentů může být status studenta uplatňován za určitých podmínek až do 28 let.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace