Závěr studia

Závěr studia

Škola jde do finiše. Chystáš se ji řádně ukončit. Co se váže k jednotlivým typům ukončování, to se dozvíš tady. Kromě toho se u nás můžeš dozvědět o navazujících studijních možnostech.

 

Ukončování studia


Jaké máš další možnosti?

 

Jazyková škola

V ČR existuje tzv. pomaturitní studium, kam spadají jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky. A mít takový certifikát v životopisu se hodí, ne?

Výhody studenta - status studenta ti po celý rok jazykového studia zůstane.

Je ale nutné se na jazykovku přihlásit ve stejný rok, ve kterém jsi maturoval.

VOŠ

Pokud jsi úspěšně (v některých případech i na druhý pokus v září) absolvoval maturitní zkoušku, můžeš si podat přihlášku na VOŠ (nutné je úspěšně absolvovat přijímací zkoušky).

Status studenta ti zde zůstane, ale pouze v případě, že budeš studovat v denní formě. Stejně je tomu když se rozhodnmeš studovat další střední školu.

Pokud bys i u denní formy studia pracoval, stále máš výhody studenta.

 

Pokud jsi úspěšně (i na druhý pokus v září) absolvoval maturitní zkoušku, můžeš si podat přihlášku na VŠ.

Dále je nutné úspěšně absolvovat přijímací zkoušku - u každé vysoké školy je proces přijímaní studentů jiný (podrobně o něm informují jednotlivé vysoké školy mj. na svých stránkách).

Mezi ukončením SŠ a VŠ ti status studenta zůstane zachován. 

Práce / podnikání

V takovém případě se stáváš ekonomicky aktivním občanem a status studenta ti končí k 31. 8. roku, ve kterém jsi odmaturoval nebo složil závěrečnou zkoušku. Pokud ale během letních prázdnin již vykonáváš výdělečnou činnost, status studenta zaniká.

 

Zkrácená studia

Pro získání středního vzdělání s výučním listem (VL)/ s maturitní zkouškou (MZ)

Kdo ho realizuje? (VL) Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem v daném oboru. (MZ) Střední školy poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou v daném oboru.

Pro koho je určeno? (VL) Pro uchazeče, kteří získali střední vzdělávání s výučním listem v jiném, než nástavbovém oboru nebo pro uchazeče s maturitní zkouškou. (MZ) Pro uchazeče, kteří získali střední vzdělávání s maturitní zkouškou v jiném oboru.

Jak dlouho trvá?  (VL i MZ) 1-2 roky (v denní formě), záleží na délce RVP.

Co je obsahem? Vzdělání se uskutečňuje dle rámcově vzdělávacího programu (RVP) pro daný obor. 

Jaké je přijímací řízení a jak se ukončuje? (VL) Podrobnější informace k nástavbovému studiu stanovuje MŠMT. (MZ) Přijímací řízení (formu, obsah) stanovuje, v souladu s RVP daného oboru, ředitel školy. Další podrobnější informace k nástavbovému studiu stanovuje MŠMT.

 

Nástavbové studium

Kdo ho realizuje? Střední školy.

Pro koho je určeno? Pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v denní formě studia o délce 3 let.

Jak dlouho trvá? 2 roky (v denní formě)/ 3 roky (dálková forma).

Co je obsahem? Vzdělání se uskutečňuje dle rámcově vzdělávacího programu (RVP) pro daný obor (Př.: nástavbový obor Autotronik se řídí RVP pro denní studium Autotronik).

Jaké je přijímací řízení? Vždy je nutná jednotná přijímací zkouška (podrobnější informace k nástavbovému studiu stanovuje MŠMT). Kromě toho může ředitel školy stanovit i další ověřující zkoušku. 

Jak se ukončuje? Maturitní zkouškou. Úspěšný absolvent tak získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.