Maturitní zkouška

Jedná se o závěrečnou zkoušku sekundárního vzdělávání (SŠ, SOŠ, gymnázia), která se skládá ze společné a profilové části, obě musíš úspěšně absolvovat. Úspěšné absolvování znamená, že máš za sebou i jednu z podmínek, která ti umožní studovat na vysoké škole. Účelem maturitní zkoušky je ověřit, jak žáci dosáhli cílů vzdělávání stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem v příslušném oboru vzdělání a  zejména ověřit úroveň klíčových vědomostí, a dovedností žáka, které jsou důležité pro jeho další vzdělávání nebo výkon povolání nebo odborných činností.

Společná část

Český jazyk a literatura
Jde o didaktický test, písemnou práci a ústní zkoušku před maturitní komisí.
Matematika
Jde o didaktický test (písemný test), který je centrálně vyhodnocován, dle stanovených kritérií.
U některých oborů může vláda nařídit povinnost vykonávat maturitní zkoušku z matematiky.
Cizí jazyk
Zkouška se skládá z písemné zkoušky, která obsahuje gramatická cvičení, psaní, poslech a ústní zkoušku, která probíhá před maturitní komisí.

Profilová část