Školská poradenská zařízení

Školská poradenská zařízení (ŠPZ) zajišťují diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání. Primárně jsou služby těchto pracovišť zaměřeny na žáky, studenty, rodiče a zákoné zástupce, školy a školská zařízení. Více nalezneš zde

Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum, Středisko výchovné péče. Podstatné informace nalezneš zde.