Obory na trhu práce

 

Co studovat, když chceš pracovat jako...?


V sekcích nalezneš vypsaná povolání a k nim přiřazené středoškolské (učební nebo maturitní) studijní obory. Pokud příslušný obor na střední škole vystuduješ, přiblížíš se tak k vysněnému povolání. Některé profese ale vyžadují návaznost na vysokoškolské studium. Zatím ale nepředbíhejme wink

(Prolinky jednotlivých studijních oborů jsou dostůpné i na portálu Infoabsolvent.)

Jak se vyznat v kódech oborů?

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 

Bankovní pokladník

Bankovní pracovník

Makléř asistent

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01
 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/01

Pracovník hotovostních operací a zahraničních šeků

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01
 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/01

Pracovník kapitálových obchodů

Pracovník klientského centra banky

Pracovník podpisových vzorů

Pracovník řízení úvěrů

Pracovník spotřebitelských úvěrů

Pracovník správy úvěrového portfolia

Pracovník systému platebních karet

Pracovník vnitřních bankovních služeb

Klientský pracovník v pojišťovnictví

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01
 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/01

Likvidátor škod z cestovního pojištění

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01
 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/01

Likvidátor škod z pojištění majetku a odpovědnosti za škodu

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01
 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/01

Likvidátor škod z pojištění osob

Likvidátor škod z pojištění vozidel

Pojišťovací poradce

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01
 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/01

Pojišťovací poradce na přepážce

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01
 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/01

Pracovník klientského centra pojišťovny

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01

Taxátor pojistných smluv

Technik likvidace pojistných událostí

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01
Střední odborné vzdělání s výučním listem

Jeřábník

Jeřábník pro automobilní jeřáby

 • Strojník, kód oboru: 23-65-H/01
 • Mechanik opravář motorových vozidel, kód oboru: 23-68-H/01

Jeřábník pro nakládací jeřáby
Jeřábník pro zdvihadla a mostové, portálové a konzolové jeřáby
Jeřábník sloupových a věžových jeřábů

 • Strojník, kód oboru: 23-65-H/01
 • Střední vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"

Manipulační pracovník se zbožím ve skladu

 • Střední vzdělání s výučním listem 

Manipulant interní logistiky v automobilovém průmyslu

Obsluha regálových zakladačů
Obsluha zdvihacích pracovních plošin

 • Střední vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"

Pracovník evidence zásob a materiálu

 • Operátor skladování, kód oboru: 66-53-H/01
 • Střední vzdělání s výučním listem

Vazač břemen

 • Střední vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"

Informátor v dopravě

Řidič osobní dopravy
Řidič osobních a malých dodávkových automobilů

 • Mechanik opravář motorových vozidel, kód oboru: 23-68-H/01

Staniční pracovník lanové dráhy

Řidič nákladní dopravy
Řidič silniční dopravy
Řidič sněžných pásových vozidel

 • Mechanik opravář motorových vozidel, kód oboru: 23-68-H/01

Řidič tramvají

 • Elektrikář - silnoproud, kód oboru: 26-51-H/02

Silničář

 • Strojník silničních strojů, kód oboru: 23-65-H/03

Kormidelník
Loďmistr
Lodní strojník

Lodník

Pomocný lodník
Převozník
Převozník I. třídy
Převozník II. třídy
Převozník III. třídy
Strojmistr I. třídy
Strojmistr II. třídy
Strojmistr lodní dopravy
Technik lodní dopravy

Technik lodní dopravy

Dělník v železniční infrastruktuře

Dozorce výhybek
Obsluha železniční dopravní cesty
Obsluha železniční nákladní dopravy
Obsluha železniční osobní dopravy
Operátor železniční dopravy
Palubní průvodčí v železniční dopravě
Posunovač
Pracovník v dopravní infrastruktuře
Průvodčí
Signalista
Staniční dozorce
Tranzitér
Tranzitér přípravář

Traťový dělník

Traťový dělník - obchůzkář

Traťový strojník

Vedoucí obsluhy nákladních vlaků
Vedoucí posunu
Vlakvedoucí
Výhybkář

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Operátor letových dat
Palubní průvodčí v letecké dopravě
Řídící odbavovací plochy
Technik letecké dopravy
Disponent mezinárodního zasílatelství

 • Provoz a ekonomika dopravy, kód oboru: 37-41-M/01

Logistik
Logistik skladových operací
Logistik v dopravě a přepravě
Logistik výroby

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01
 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-L/51

Specialista bezpečnosti přepravy

 • Provoz a ekonomika dopravy, kód oboru: 37-41-M/01
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Doprava a spoje"

Specialista pro pojištění a reklamace
Zasílatel
Kontrolor kvality dopravy
Kontrolor přepravy cestujících

 • Provoz a ekonomika dopravy, kód oboru: 37-41-M/01

Revizor v osobní dopravě

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Vedoucí provozu lanových drah
Vedoucí provozu lyžařských vleků
Dispečer silniční dopravy
Mistr silniční dopravy
Provozní technik silniční dopravy
Technik silniční dopravy
Kapitán I. třídy
Kapitán II. třídy
Kapitán III. třídy
Kapitán IV. třídy
Kapitán plavidla

 • Provoz a ekonomika dopravy, kód oboru: 37-41-M/01

Technik lodní dopravy

 • Informační technologie, kód oboru: 18-20-M/01

Dozorce depa
Komandující

 • Provoz a ekonomika dopravy, kód oboru: 37-41-M/01

Kontrolor defektoskopista, diagnostik v železniční dopravě

Mistr železniční infrastruktury

Nádražní
Nákladní pokladník železniční dopravy

 • Provoz a ekonomika dopravy, kód oboru: 37-41-M/01

Návěstní spojový dozorce
Návěstní technik

 • Mechanik elektrotechnik, kód oboru: 26-41-L/01
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

Osobní pokladník železniční dopravy
Pracovník železniční dopravy
Referent železniční dopravy
Řidič drážního speciálního vozidla
Strojník speciálních železničních zařízení
Strojvedoucí
Strojvedoucí elektrických vozů metra
Technik železniční dopravy
Vozmistr
Vozový disponent

 • Provoz a ekonomika dopravy, kód oboru: 37-41-M/01
Střední odborné vzdělání s výučním listem

Bednář a obalář

Dělník v dřevozpracující výrobě

Dělník v dřevozpracujícím průmyslu

Dřevomodelář

Obsluha dřevařských strojů a zařízení

Pracovník pro výrobu aglomerovaných materiálů na bázi dřeva

Pracovník výroby dřevostaveb

Pracovník výroby dýh, překližek a vrstveného dřeva

Výrobce dřevostaveb

Čalouník

Dekoratér

Dělník v nábytkářské výrobě

Dělník v nábytkářském průmyslu

 • Truhlářská a čalounická výroba, kód oboru: 33-56-E/01

Dílenský montážník nábytku

Montážník nábytku do interiérů a exteriérů

Nábytkářský truhlář

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku

Pracovník výroby matrací

Pracovník výroby matracových jader

Pracovník výroby polotovarů a prefabrikátů z pěnových materiálů

Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku

Stavební truhlář

Truhlář nábytkář

Ladič pian

 • Ladění klavírů a kulturní činnost, kód oboru: 82-44-J/01

Výrobce matrací

Mechanik hudebních nástrojů

 • Mechanik hudebních nástrojů, kód oboru: 33-54-H/01

Pracovník výroby a opravář hudebních nástrojů

 • Mechanik dech. a bicích. hudebních nástrojů, kód oboru: 33-54-H/02
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 

Dřevařský technik mistr
Dřevomodelář
Nábytkářský technik mistr

 • Nábytkářská a dřevařská výroba, kód oboru: 33-42-M/01
 • Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, kód oboru: 33-41-L/01

Nábytkářský konstruktér
Nábytkářský technolog

 • Nábytkářská a dřevařská výroba, kód oboru: 33-42-M/01

Obsluha strojů pro zpracování materiálů ve výrobě nábytku

 • Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, kód oboru: 33-41-L/01
 • Nábytkářská a dřevařská výroba, kód oboru: 33-42-M/01

Operátor CNC obráběcích strojů v nábytkářské výrobě
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby

 • Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, kód oboru: 33-41-L/01

Ladič pian

 • Ladění klavírů a příbuzných nástrojů, kód: 82-44-M/02

Pracovník výroby a opravář hudebních nástrojů

 • Výroba hudebních nástrojů, kód oboru: 33-43-M/01
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů"
 • Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů, kód oboru: 82-51-L/06

Technik výroby hudebních nástrojů
Technik výroby hudebních nástrojů mistr

 • Výroba hudebních nástrojů, kód oboru: 33-43-M/01

Technik výroby hudebních nástrojů technolog

 • Výroba hudebních nástrojů, kód oboru: 33-43-M/01
 • Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, kód oboru: 33-41-L/01
 • Nábytkářská a dřevařská výroba, kód oboru: 33-42-M/01

Výrobce a opravář dechových hudebních nástrojů
Výrobce a opravář strunných hudebních nástrojů

 • Výroba hudebních nástrojů, kód oboru: 33-43-M/01
Střední odborné vzdělání s výučním listem

Technickoadministrativní pracovník

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 

Administrativní pracovník

 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/01
 • Střední vzdělání s maturitou v sekci "Ekonomika a administrativa"

Administrátor projektu

Asistentka

Celní deklarant

Firemní recepční

Fakturant

Mzdová účetní

Odborný účetní

Pokladník

Pracovník pro evidenci zásob

Pracovník správy pohledávek

Samostatný účetní

Účetní

Personalista

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Montér elektronických komunikačních sítí
Montér metalických kabelů
Montér optických kabelů
Montér slaboproudých metalických sítí
Mechanik zařízení elektronických komunikací

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Servisní technik bezdrátových sítí
Servisní technik metalických sítí

Technik optických sítí

 • Telekomunikace, kód oboru: 26-45-M/01
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci " Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem v sekci " Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika“

Technik sítí v elektronických komunikacích

Montér bezdrátových sítí

Technik přenosových zařízení a telekomunikačních služeb v elektronických komunikacích
Technik radiokomunikačních zařízení v elektronických komunikacích
Technik spojovacích zařízení v elektronických komunikacích
Dispečer provozu v elektronických komunikacích
Technik kontrolor elektronických komunikací
Technik projektant v elektronických komunikacích

Technik telekomunikací a radiokomunikací
Technik v elektronických komunikacích

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Důlní elektrikář slaboproudých zařízení
Elektromechanik měřicích, regulačních a automatizačních zařízení
Elektromechanik pro slaboproud

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kód oboru: 26-52-H/01
 • Elektrikář, kód oboru: 26-51-H/01
 • Elektrikář - silnoproud, kód oboru: 26-51-H/02

Elektromechanik vážících zařízení
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro informační technologie
Elektromechanik zabezpečovacích systémů pro objektovou bezpečnost

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kód oboru: 26-52-H/01

Elektromechanik kontrolor kvality

 • Střední vzdělání s výučním listem v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

Revizní technik elektrických zařízení E1A
Revizní technik elektrických zařízení E1B
Revizní technik elektrických zařízení E2A
Revizní technik elektrických zařízení E2B

 • Elektrikář - silnoproud, kód oboru: 26-51-H/02
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje: kód oboru: 26-52-H/01
 • Střední vzdělání s výučním listem v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

Revizní technik elektrických zařízení E3A

 • Elektrikář - silnoproud, kód oboru: 26-51-H/02
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje: kód oboru: 26-52-H/01

Revizní technik elektrických zařízení E4A

 • Elektrikář - silnoproud, kód oboru: 26-51-H/02
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje: kód oboru: 26-52-H/01
 • Střední vzdělání s výučním listem v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

Elektromechanik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení

 • Spojový mechanik, kód oboru: 26-59-H/01
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kód oboru: 26-52-H/01
 • Střední vzdělání s výučním listem v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

Autoelektrikář

Důlní elektrikář silnoproudých zařízení

 • Elektrikář - silnoproud, kód oboru: 26-51-H/02

Elektromechanik číslicově řízených strojů
Elektromechanik elektrotechnických zařízení
Elektromechanik lanové dráhy

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kód oboru: 26-52-H/01

Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kód oboru: 26-52-H/01
 • Elektrikář, kód oboru: 26-51-H/01

Elektromechanik pro chemickotechnologická zařízení
Elektromechanik pro instalatérská zařízení

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kód oboru: 26-52-H/01

Elektromechanik pro silnoproud

 • Elektrikář, kód oboru: 26-51-H/01
 • Elektrikář - silnoproud, kód oboru: 26-51-H/02
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kód oboru: 26-52-H/01

Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kód oboru: 26-52-H/01

Elektromontér fotovoltaických systémů

 • Elektrikář, kód oboru: 26-51-H/01
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kód oboru: 26-52-H/01

Montér inteligentních elektroinstalací
Montér izolovaných vedení
Montér kabelových technologií pro silnoproud

 • Elektrikář - silnoproud, kód oboru: 26-51-H/02

Servisní mechanik „malých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kód oboru: 26-52-H/01
 • Střední vzdělání s výučním listem v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 

Elektromechanik v dole

Elektromontér pevných trakčních a silnoproudých zařízení
Elektrotechnik koncových vysokofrekvenčních zařízení

 • Mechanik elektrotechnik, kód oboru: 26-41-L/01

Elektrotechnik pro silnoproud

 • Mechanik elektrotechnik, kód oboru: 26-41-L/01
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

Technik dozoru elektrického zařízení TZ v těžbě
Elektromechanik zabezpečovacích systémů v dopravě

Elektrotechnik dispečer
Elektrotechnik investic a engineeringu

Elektrotechnik kontrolor jakosti

 • Mechanik elektrotechnik, kód oboru: 26-41-L/01
 • Elektrotechnika, kód oboru: 26-41-M/01
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

Elektrotechnik mistr
Elektrotechnik normovač

 • Mechanik elektrotechnik, kód oboru: 26-41-L/01
 • Elektrotechnika, kód oboru: 26-41-M/01
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

Elektrotechnik projektant

 • Mechanik elektrotechnik, kód oboru: 26-41-L/01
 • Elektrotechnika, kód oboru: 26-41-M/01
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

Elektrotechnik technolog

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení E1A
Revizní technik elektrických zařízení E1B
Revizní technik elektrických zařízení E2A
Revizní technik elektrických zařízení E2B
Revizní technik elektrických zařízení E3A
Revizní technik elektrických zařízení E4A

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

Elektrotechnik audiovizuálních komunikačních prostředků a zařízení

Elektrotechnik pro slaboproud

 • Mechanik elektrotechnik, kód oboru: 26-41-L/01
 • Elektrotechnika, kód oboru: 26-41-M/01
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

Autoelektrikář

Elektromechanik elektrotechnických zařízení

Elektromechanik pro instalatérská zařízení

 • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, kód oboru: 39-41-L/02

Elektrotechnik letadlových přístrojů
Elektrotechnik měřících přístrojů

Elektrotechnik pro automatickou identifikaci (RFID)

Elektrotechnik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení

Elektrotechnik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť

 • Mechanik elektrotechnik, kód oboru: 26-41-L/01

Elektrotechnik zkušebny elektrických strojů a přístrojů

Mechatronik

Projektant instalací elektrických zařízení v těžbě

Revizní technik chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel

Správce elektronických palubních systémů

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Montér dobíjecích stanic pro elektromobily

Obsluha energetických zařízení

Operátor energetických zařízení

Topič horkovodních kotlů
Topič kotlů
Topič nízkotlakých kotlů
Topič nízkotlakých parních kotlů
Topič nízkotlakých teplovodních kotlů
Topič parních kotlů

Pracovník obsluhy bioplynových stanic

 • Mechanik plynových zařízení, kód oboru: 36-52-H/02
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 

Dispečer rozvodné elektrické soustavy
Technik energetického dispečinku
Technik měření v elektroenergetice
Technik provozu distribuční soustavy
Technik provozu řídicí soustavy

Technik správy dat o sítích VN, NN

 • Elektrotechnika, kód oboru: 26-41-M/01
 • Mechanik elektrotechnik, kód oboru: 26-41-L/01
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

Technik údržby ochran

Technik inteligentních elektroinstalací
Dispečer teplárny

 • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, kód oboru: 39-41-L/02

Energetik technik výroby tepelné energie

 • Strojírenství, kód oboru: 23-41-M/01
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"

Mistr teplárny
Operátor horkovodních energetických zařízení

 • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, kód oboru: 39-41-L/02

Operátor kotlů v energetice

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"

Operátor parních energetických zařízení
Revizní technik nízkotlakých kotelen
Technolog teplárny

 • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, kód oboru: 39-41-L/02

Kontrolor jakosti v energetice

 • Elektrotechnika, kód oboru: 26-41-M/01
 • Mechanik elektrotechnik, kód oboru: 26-41-L/01
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

Operátor turbíny
Technik provozu elektrárny

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"
 • Mechanik strojů a zařízení, kód oboru: 23-44-L/01

Technolog elektrárny

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Kovář v hutním provozu

Lisař hutního provozu

Expedient metalurgických výrobků

Formíř a jádrař

Modelář ve slévárenství

Slévač

Tavič

Hutník neželezných kovů

Hutník přípravář vsázky aglomerace
Hutník tavič neželezných kovů
Hutník tavič oceli
Hutník tažeč kovů

Hutník tváření kovů

Hutník v recyklaci neželezných kovů
Hutník valcíř kovů
Hutník vysokopecař

Hutník železa

Koksař

 • Hutník, kód oboru: 21-52-H/01
 • Chemik, kód oboru: 28-52-H/01

Koksař obsluha baterií

Koksař obsluha chemické části koksovny

Lisař na protlačovacích lisech v hutním provozu

Lisař na strojích s manuální obsluhou v hutním provozu

Lisař-seřizovač na automatizovaných linkách v hutním provozu

 • Strojní mechanik, kód oboru: 23-51-H/01
 • Strojník, kód oboru: 23-65-H/01
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"

Práškový metalurg

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Slévárenský technik

 • Technik modelových zařízení, kód oboru: 21-44-L/01

Laborant v metalurgii

 • Strojírenská metalurgie, kód oboru: 21-44-M/01

Metalograf

Modelář ve slévárenství

 • Technik modelových zařízení, kód oboru: 21-44-L/01

Slévárenský technik dispečer
Slévárenský technik metalurg

 • Strojírenská metalurgie, kód oboru: 21-44-M/01

Slévárenský technik mistr
Slévárenský technik modelář

 • Technik modelových zařízení, kód oboru: 21-44-L/01

Slévárenský technik normovač
Slévárenský technik projektant
Slévárenský technik řízení jakosti

 • Strojírenská metalurgie, kód oboru: 21-44-M/01

Slévárenský technik technolog

 • Technik modelových zařízení, kód oboru: 21-44-L/01

Slévárenský technik technolog IT

 • Strojírenská metalurgie, kód oboru: 21-44-M/01

Hutní technik

Hutní technik dispečer
Hutní technik metalurg

Hutní technik mistr

Hutní technik normovač

Hutní technik projektant

Hutní technik přípravář výroby

Hutní technik řízení jakosti
Hutní technik technolog

Kovárenský technik technolog
Kovárenský technik technolog tepelného zpracování kovů

Mistr kovárny

 • Strojírenská metalurgie, kód oboru: 21-44-M/01

Mistr lisovny
Práškový metalurg
Technik lisovny
Technolog lisovny
Kovárenský technik

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Chemik laborant
REACH manažer
Chemik
Chemik pro obsluhu zařízení
Operátor zpracování dílů z kompozitů
Konfekcionér gumárenské výroby

Lepič plastů

 • Střední odborné vzdělávání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"
 • Střední odborné vzdělávání s výučním listem v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"

Lisovač gumárenské výroby
Obsluha gumárenských zařízení
Obsluha plastikářských zařízení

Operátor gumárenské a plastikářské výroby

Vizuální kontrolor gumárenské výroby

Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou

Chemicko-farmaceutický analytik
Chemicko-farmaceutický mistr
Chemicko-farmaceutický operátor
Chemicko-farmaceutický plánovač

Chemicko-farmaceutický technik

 • Aplikovaná chemie, kód oboru: 28-44-M/01
 • Chemik operátor, kód oboru: 28-42-L/01
 • Střední odborné vzdělávání  s výučním listem "Potravinářství a potravinářská chemie"

Chemicko-farmaceutický technolog

Chemický technik BOZP

Chemický technik environmentální geochemik

 • Aplikovaná chemie, kód oboru: 28-44-M/01
 • Ekologie a životní prostředí, kód oboru: 16-01-M/01
 • Střední odborné vzdělávání s maturitní zkouškou v sekci "Ekologie a ochrana životního prostředí"

Chemický technik pro povrchové úpravy materiálů
Chemik pro vzorkování
REACH manažer

Chemický technik

Chemický technik analytik
Chemický technik manažer provozu

Chemický technik mistr
Chemický technik operátor

Chemický technik plánovač

Chemický technik pro environment

Chemický technik pro kompozitní materiály

Chemický technik produktmanažer

Chemický technik technolog

Chemik pro obsluhu zařízení

Provozní technik gumárenské a plastikářské výroby

 • Technologie celulózy a papíru, kód oboru: 28-41-M/01
 • Aplikovaná chemie, kód oboru: 28-44-M/01

Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů

Technolog gumárenské výroby
Technolog zpracování plastů

 • Zpracování usní, plastů a pryže, kód oboru: 32-41-M/01
Střední odborné vzdělání s výučním listem

Technik PC a periférií

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kód oboru: 26-52-H/01
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 

Analytik kybernetické bezpečnosti

Auditor kybernetické bezpečnosti

 • Informační technologie, kód oboru: 18-20-M/01 
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Informatické obory"

Grafik uživatelského rozhraní

 • Grafický design, kód oboru: 82-41-M/05
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Manažer kybernetické bezpečnosti
Programátor

 • Informační technologie, kód oboru: 18-20-M/01 
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Informatické obory"

Programátor pro mobilní aplikace

 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Informatické obory"
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

Webdesigner

 • Informační technologie, kód oboru: 18-20-M/01 
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Informatické obory"
 • Grafický design, kód oboru: 82-41-M/05
 • Multimediální tvorba, kód oboru: 82-41-M/17

Webový grafik

Webový interakční designer
Webový kodér

 • Informační technologie, kód oboru: 18-20-M/01 
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Informatické obory"
 • Grafický design, kód oboru: 82-41-M/05
 • Multimediální tvorba, kód oboru: 82-41-M/17

Návrhář software
Správce aplikací
Správce databází

Správce datového centra

 • Informační technologie, kód oboru: 18-20-M/01 
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Informatické obory"

Správce IT pro malé a střední organizace

Technik kybernetické bezpečnosti

 • Informační technologie, kód oboru: 18-20-M/01 
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Informatické obory"
Střední odborné vzdělání s výučním listem

Dělník v koželužské výrobě

Koželuh

Úpravář kožešin

 • Výrobce kožedělného zboží, kód oboru: 32-52-H/01

Úpravář usní

Brašnář
Kožařský technik vedoucí výrobního provozu
Kožešník

 • Výrobce kožedělného zboží, kód oboru: 32-52-H/01

Kráječ kožešinových a usňových dílců

Rukavičkář
Sedlář

 • Výrobce kožedělného zboží, kód oboru: 32-52-H/01

Šička kožešinových a usňových výrobků

Výrobce kožedělného zboží
Výrobce usní a kožešin
Kožařský technik technolog výroby obuvi

 • Výrobce kožedělného zboží, kód oboru: 32-52-H/01

Obuvník pro gumárenskou výrobu
Obuvník pro plastikářskou výrobu
Obuvník pro sériovou výrobu
Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi
Obuvník pro zakázkovou výrobu
Opravář obuvi a kožedělného zboží
Svrškařka
Výrobce obuvi
Vysekávač

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Kožařský technik
Kožařský technik designér a modelář
Kožařský technik kontrolor kvality
Kožařský technik mistr
Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač
Kožařský technik technolog

 • Zpracování usní, plastů a pryže, kód oboru: 32-41-M/01

Samostatný kožařský technik designér a modelář

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů"
 • Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků, kód oboru: 82-41-M/09
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Technická chemie a chemie silikátů"
 • Oděvnictví, kód oboru: 31-43-M/01
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Textilní výroba a oděvnictví"
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou a odborným výcvikem v sekci "Textilní výroba a oděvnictví"

Dělník v obuvnické výrobě
Technolog pro plastikářskou a gumárenskou výrobu obuvi

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů"
Střední odborné vzdělání s výučním listem

Dopravce dříví

Lesní dělník

Mechanizátor pro pěstební činnost
Mechanizátor pro soustřeďování dříví
Mechanizátor pro výrobu sazenic v lesních školkách

Obsluha mobilních štěpkovacích strojů

Opravář těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů

 • Lesní mechanizátor, kód oboru: 41-56-H/01
 • Střední vzdělání s výučním listem v sekci "Zemědělství a lesnictví"

Pěstební mechanizátor

Pracovník na manipulačních skladech v lesnictví

Pracovník v myslivosti
Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin

Těžař dříví motomanuální
Těžař dříví těžebně-dopravními stroji
Těžební mechanizátor

Údržba lesních cest

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Lesní technik lesník
Lesní technik lesník pro pěstební činnost
Lesní technik lesník pro těžební činnost
Lesní technik myslivec
Lesní technik pro obchod, expedici a dopravu dříví
Lesní technik školkař
Lesní technik taxátor
Lesní technik těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů
Sběrač a trhač reprodukčního materiálu lesních dřevin

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Vedoucí týmu

 

 

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 

Knihovník

Knihovník akvizitér

Knihovník katalogizátor

 • Knihkupecké a nakladatelské činnosti, kód oboru: 66-43-M/01

Knihovník pracovník správy fondů
Knihovník v knihovně pro děti
Knihovník v přímých službách

Referenční knihovník

 • Knihkupecké a nakladatelské činnosti, kód oboru: 66-43-M/01

Korektor ve vydavatelství
Pracovník vztahů k veřejnosti

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v gymnaziálním oboru
   
Střední odborné vzdělání s výučním listem

Media buyer

Drogista

Inspektor prodejen
Pokladní

Prodavač

Referent internetového obchodu

Specialista bezpečnosti a hygieny prodeje potravin

 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Potravinářství a potravinářská chemie"

Aranžér

Manekýn

 • Střední vzdělání s výučním listem 

Skladník

 • Operátor skladování, kód oboru: 66-53-H/01
 • Prodavač, kód oboru: 66-51-H/01
 • Střední vzdělání s výučním listem
Úplné střední vzdělání s maturitou

Media buyer

Mediální plánovač
Nákupčí audio, video
Nákupčí pro internet, multimédia a nová média
Nákupčí tiskových médií
Pracovník monitoringu médií

Specialista marketingu

 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Informační technologie, kód oboru: 18-20-M/01
 • Střední odborné vzdělání s mturitní zkouškou v sekci "Informatické obory"
 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Ekonomika a administrativa"

Administrátor a koordinátor elektronického katalogu zboží

Aukcionář, dražebník

 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/01

Inspektor prodejen

Knihkupec

 • Obchodník, kód oboru: 66-41-L/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Obchod"

Manažer prodeje

Nákupčí

Obchodní referent

 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/01
 • Informační technologie, kód oboru: 18-20-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Informatické obory"
 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci " Ekonomika  administrativa"

Obchodní zástupce
Obchodník

Pracovník cenotvorby

Pracovník internetového obchodu

 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/01
 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Ekonomika a administrativa"

Pracovník obchodního úseku
Pracovník odbytu

Prodavač

Realitní makléř

Referent internetového obchodu

Specialista bezpečnosti a hygieny prodeje potravin

 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Potravinářství a potravinářská chemie"

Specialista pro kontrolu obchodních provozoven

 • Obchodník, kód oboru: 66-41-L/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Obchod"

Starožitník

Vedoucí maloobchodní provozovny

 • Obchodník, kód oboru: 66-41-L/01
 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/01
 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Obchod"

Vedoucí pracovník internetového obchodu

Vedoucí velkoobchodní provozovny

 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/001
 • Informační technologie, kód oboru: 18-20-M/01
 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Obchod"
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Ekonomika a administrativa"

Zastavárník

 • Obchodník, kód oboru: 66-41-L/01
 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/001
 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Obchod"

Produktový specialista

Specialista merchandisingu

 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/001
 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Ekonomika a administrativa"

Specialista pro podporu prodeje a tvorbu letákových akcí

Manažer call centra

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Operátor zákaznické linky

Pracovník distančního zákaznického servisu

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Specialista služeb zákazníkům

 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/001
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Ekonomika a administrativa"

Školitel operátorů zákaznické linky

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Montér mechanických zábran
Technik bezpečnostních systémů
Technik mechanických zábran
Technik poplachových systémů
Technik požární signalizace
Zámkař

Preventista požární ochrany

Technik BOZP

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém oboru

Bezpečnostní pracovník

 • Bezpečnostně právní činnost, kód oboru: 68-42-M/01
 • Bezpečnostní služby, kód oboru: 68-42-L/51

Bezpečnostní referent
Psovod bezpečnostní služby pro detekci akcelerantů hoření
Psovod bezpečnostní služby pro detekci drog
Psovod bezpečnostní služby specialista
Bezpečnostní konzultant
Bezpečnostní technolog

Detektiv koncipient

 • Bezpečnostně právní činnost, kód oboru: 68-42-M/01

Kryptograf

 • Informační technologie, kód obru: 18-20-M/01

Pracovník bezpečnostního dohledového centra informačních systémů

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Informatické obory"

Člen horské služby

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Instruktor horské služby

Mistr plavčí

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Střední odborné vzdělání s výučním listem

Četař ozbrojených sil ČR
Desátník ozbrojených sil ČR
Svobodník ozbrojených sil ČR

 • Střední vzdělání s výučním listem
Úplné střední vzdělání s maturitou

Nadpraporčík ozbrojených sil ČR
Nadrotmistr ozbrojených sil ČR
Praporčík ozbrojených sil ČR
Rotmistr ozbrojených sil ČR
Rotný ozbrojených sil ČR
Štábní praporčík ozbrojených sil ČR

 • Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení)

Celní pracovník
Celník - referent celního řízení

 • Veřejnosprávní činnost, kód oboru: 68-43-M/01
 • Bezpečnostně právní činnost, kód oboru: 68-42-M/01

Celník - referent daňového řízení

 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/01
 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Veřejnosprávní činnost, kód činnosti: 68-43-M/01

Celník - referent integrovaných kontrol
Celník - referent mobilního dohledu
Celník v agendě dohledu

 • Veřejnosprávní činnost, kód činnosti: 68-43-M/01

Celník v oblasti agendy celní

 • Veřejnosprávní činnost, kód činnosti: 68-43-M/01
 • Bezpečnostně právní činnost, kód oboru: 68-42-M/01

Celník v oblasti daňové

 • Ekonomika a podnikání, kód oboru: 63-41-M/01
 • Obchodní akademie, kód oboru: 63-41-M/02
 • Veřejnosprávní činnost, kód činnosti: 68-43-M/01

Pracovník celní asistenční činnosti
Pracovník celního a daňového řízení
Pracovník celního dohledu
Pracovník celního pátrání

 • Bezpečnostně právní činnost, kód oboru: 68-42-M/01

Hasič
Hasič – strojní služba

 • Požární ochrana, kód oboru: 39-08-M/01
 • Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení)

Hasič - technik

 • Požární ochrana kód oboru: 39-08-M/01
 • Strojírenství, kód oboru: 23-41-M/01
 • Telekomunikace, kód oboru: 26-45-M/01
 • Aplikovaná chemie, kód oboru: 28-44-M/01
 • Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení)

Hasič – velitel
Operační technik
Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR – vrchní inspektor
Příslušník Hasičského záchranného sboru ČR ve výjezdu nebo záchranné rotě
Vrchní inspektor - lektor - instruktor
Vrchní inspektor - specialista v oblasti integrovaného záchranného systému a řízení jednotek požární ochrany
Vrchní inspektor - specialista v oblasti krizového řízení a havarijního plánování
Vrchní inspektor - specialista v oblasti ochrany a přípravy obyvatelstva
Vrchní inspektor - specialista v oblasti požární prevence a státního požárního dozoru

 • Požární ochrana kód oboru: 39-08-M/01
 • Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení)

Vrchní inspektor - technik komunikační a informační služby

 • Telekomunikace, kód oboru: 26-45-L/51
 • Telekomunikace, kód oboru: 26-45-M/01
 • Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení)

Vrchní inspektor - technik služeb

 • Požární ochrana, kód oboru: 39-08-M/01
 • Mechanik elektrotechnik, kód oboru: 26-41-L/01
 • Elektrotechnika, kód oboru: 26-41-M/01
 • Aplikovaná chemie, kód oboru: 28-44-M/01
 • Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení)

Záchranář - technik záchranné roty
Záchranář – velitel záchranné roty
Záchranář záchranné roty

 • Požární ochrana, kód oboru: 39-08-M/01
 • Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení)

Strážník velitel směny
Velitel hlídky dopravní služby
Asistent služby cizinecké policie
Asistent služby dopravní policie
Asistent služby pořádkové policie
Inspektor - kynolog
Inspektor ochranné služby
Inspektor služby cizinecké policie
Inspektor služby dopravní policie
Inspektor služby kriminální policie a vyšetřování
Inspektor služby pořádkové policie

 • Bezpečnostně právní činnost, kód oboru: 68-42-M/01

Inspektor specialista ICT

 • Informační technologie, kód oboru: 18-20-M/01
 • Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou

Inspektor zásahové jednotky
Policista - asistent
Policista - inspektor
Policista - vrchní asistent
Policista - vrchní inspektor
Policista - vrchní referent
Vrchní asistent - kynolog
Vrchní asistent - specialista ICT
Vrchní asistent ochranné služby
Vrchní asistent služby cizinecké policie
Vrchní asistent služby dopravní policie
Vrchní asistent služby pořádkové policie
Vrchní inspektor - kriminalistický technik
Vrchní inspektor - kynolog
Vrchní inspektor - operační důstojník

 • Bezpečnostně právní činnost, kód oboru: 68-42-M/01

Vrchní inspektor - specialista ICT

 • Bezpečnostně právní činnost, kód oboru: 68-42-M/01
 • Veřejnosprávní činnost, kód oboru: 68-43-M/01

Vrchní inspektor ochranné služby
Vrchní inspektor služby cizinecké policie
Vrchní inspektor služby dopravní policie
Vrchní inspektor služby kriminální policie a vyšetřování
Vrchní inspektor služby pořádkové policie
Vrchní inspektor zásahové jednotky
Dozorce
Inspektor dozorčí služby
Inspektor strážní služby
Příslušník vězeňské služby
Správní referent vězeňství
Strážný justiční stráže
Strážný vězeňské služby
Strážný vězeňské stráže
Velitel jednotky justiční stráže

 • Bezpečnostně právní činnost, kód oboru: 68-42-M/01

 

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Barista
Barman

Cukrář v restauračním provozu

Číšník
Kuchař

Kuchař expedient

 • Práce ve stravování, kód oboru: 65-51-E/02
 • Stravovací a ubytovací služby, kód oboru: 65-51-E/01

Kuchař pro přípravu pokrmů na objednávku
Kuchař studené kuchyně
Kuchař teplé kuchyně

Pomocný číšník
Pomocný kuchař
Pomocný přípravář pokrmů

Sommelier

Výrobce pokrmů rychlého občerstvení

Výrobce příloh

Pracovník ubytování v malých ubytovacích zařízeních
Úklidový pracovník v ubytovacím zařízení - pokojská

 • Stravovací a ubytovací služby, kód oboru: 65-51-E/01
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Animační pracovník v rekreačním zařízení

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika kód oboru: 75-31-M/01

Animátor cestovní kanceláře
Místní zástupce cestovní agentury
Místní zástupce cestovní kanceláře
Pracovník cestovní agentury
Pracovník cestovní kanceláře
Pracovník turistického informačního centra
Prodejce cestovní agentury
Prodejce v cestovní kanceláři
Průvodce cestovního ruchu
Průvodce specialista pro region
Průvodce specialista pro region Jižní Morava
Průvodce specialista pro region Praha
Samostatný pracovník cestovní kanceláře a cestovní agentury
Vedoucí pracovník turistického informačního centra
Vedoucí zájezdu

Pracovník pohostinství a hotelového provozu

Provozní

Cukrář v restauračním provozu

Recepční

Správce kempu
Vedoucí kempu

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Art grafik

Knihař na automatických knihařských linkách
Knihař na knihařských strojích

Knihařský dělník

Operátor digitálních tiskových strojů
Operátor DTP
Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů
Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů
Operátor zhotovení tiskových forem

 • Tiskař na polygrafických strojích, kód oboru: 34-52-H/01

Průmyslový knihař

Skenerista retušér
Správce tiskových dat

Tiskař
Tiskař na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích
Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích
Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích
Tiskař na ofsetových archových strojích
Tiskař na sítotiskových strojích
Tiskař na širokoformátových flexotiskových kotoučových strojích
Tiskař na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

 • Tiskař na polygrafických strojích, kód oboru: 34-52-H/01
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Art grafik
Grafik pro média

 • Reprodukční grafik pro média, kód oboru: 34-53-L/01

Operátor digitálních tiskových strojů
Operátor DTP
Operátor jedno a vícebarvových digitálních produkčních tiskových strojů
Operátor velkoformátových digitálních tiskových strojů
Operátor zhotovení tiskových forem

 • Tiskař na polygrafických strojích, kód oboru: 34-52-L/01

Polygrafický technik
Polygrafický technik dispečer
Polygrafický technik kontrolor jakosti
Polygrafický technik mistr
Polygrafický technik normovač
Polygrafický technik technolog

Umělecký knihař

 • Konzervátorství a restaurátorství, kód oboru: 82-42-M/01
Střední odborné vzdělání s výučním listem

Doručovatel neadresných zásilek
Manipulant poštovní přepravy
Manipulant poštovního provozu
Operátor poštovního provozu

 • Manipulant poštovního provozu a přepravy, kód oboru: 37-51-H/01

Poštovní doručovatel

 • Střední vzdělání s výučním listem

Pracovník poštovní přepážky
Pracovník poštovní přepravy I
Pracovník vnitřní poštovní služby I
Pracovník vnitřní poštovní služby II

 • Manipulant poštovního provozu a přepravy, kód oboru: 37-51-H/01
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Administrátor pošt

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-L/51
 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01

Dispečer dep

 • Provoz a ekonomika dopravy, kód oboru: 37-41-M/01
 • Úplné střední vzdělání s maturitou v sekci "Doprava a spoje"

Dispečer sběrných přepravních uzlů

 • Provoz a ekonomika dopravy, kód oboru: 37-41-M/01

Obsluha poštovního provozu
Odborný pracovník obsluhy pošty
Operátor poštovních informačních služeb

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01
 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-L/51

Pokladník pošty
Pracovník poštovní přepážky univerzální
Pracovník poštovní přepravy

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01

Pracovník poštovní přepravy pro mezinárodní poštovní provoz

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01
 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-L/51

Pracovník vnitřní poštovní služby III

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01

Provozní deklarant pro mezinárodní poštovní provoz

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01
 • Provoz a ekonomika dopravy, kód oboru: 37-41-M/01

Reklamant v poštovním provozu

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01
 • Úplné střední vzdělání s maturitou v sekci "Doprava a spoje"

Samostatný pracovník poštovního provozu

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01
 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-L/51

Směnař v poštovním provozu
Vedoucí poštovního oddělení

 • Logistické a finanční služby, kód oboru: 37-42-M/01

 

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Konzervář
Lahůdkář
Obsluha lisovacího zařízení ovoce
Obsluha strojů a zařízení pro výrobu potravin

Potravinářský a krmivářský dělník
Potravinářský dělník

Pracovník balení a expedice masa, drůbežího masa, králíků, zvěřiny a výrobků z nich
Pracovník bourárny
Pracovník ošetření jatečně upravených těl jatečných zvířat a vedlejších jatečných produktů
Pracovník porážky a konečné úpravy těl jatečných zvířat

Pracovník porážky, jatečné úpravy a porcování drůbeže
Pracovník porážky, jatečné úpravy a porcování králíků

 • Potravinářská výroba, kód oboru: 29-51-E/01

Pracovník přepravy a ustájení jatečných zvířat

Pracovník příjmu surovin pro výrobu potravin
Pracovník skladování a distribuce potravin
Pracovník výroby hotových pokrmů
Pracovník výroby knedlíků
Pracovník výroby konzerv
Pracovník výroby lahůdek
Pracovník výroby majonéz a omáček
Pracovník výroby masných výrobků a drůbežích masných výrobků
Pracovník výroby nálevů pro sterilovanou zeleninu a ovoce
Pracovník výroby ovocných koncentrátů
Pracovník výroby ovocných pomazánek
Pracovník výroby potravin

Pracovník výroby rybích lahůdek

Pracovník výroby těstovin

Pracovník výroby zmrzlin

Zpracovatel živočišných tuků
Cukrovinkář

Pracovník řemeslného zpracování čokolády
Pracovník výroby a zpracování modelovací a marcipánové hmoty
Pracovník výroby karamelových a kandytových výrobků
Pracovník výroby nečokoládových cukrovinek

Krmivářský dělník

 • Potravinářská výroba, kód oboru: 29-51-E/01

Cukrář

Mlynář
Obsluha mlýnských strojů
Obsluha zařízení sil

Pekař

Pracovník řemeslné výroby perníků

Pracovník skladování, balení a expedice mlýnských výrobků

Pracovník výroby chleba a běžného pečiva

Pracovník výroby jemného pečiva
Pracovník výroby perníků

Pracovník výroby restauračních moučníků

Pracovník výroby trvanlivého pečiva

Pracovník výroby zákusků a dortů

Lihovarník
Lihovarník a likérník
Likérník
Pivovarník a sladovník

Vinař

Pracovník pro řádné zacházení s malými jatečnými zvířaty na porážkách
Pracovník pro řádné zacházení s velkými jatečnými zvířaty na porážkách
Pracovník pro řádné zacházení se zvířaty na porážkách
Prodejce výsekového masa, masných výrobků, drůbežího masa, drůbežích výrobků, králíků, zvěřiny a ryb
Řezník a uzenář

Zpracovatel ryb

Mlékař
Pracovník výroby mléčných produktů
Sýrař

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Mistr v potravinářství a krmivářství

Technik pro kontrolu jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství
Technik pro řízení jakosti a hygieny v potravinářství a krmivářství

Technik v potravinářství a krmivářství

Technolog v potravinářství a krmivářství

Operátor linky pro výrobu krmných směsí
Operátor linky pro výrobu premixů
Operátor strojů a zařízení pro výrobu krmných směsí a premixů
Operátor pasterační stanice
Operátor přípravy zákysů
Operátor soloven sýrů
Operátor věžové sušárny mléka a odparky
Operátor výroby tavených sýrů

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Dělník pro recyklaci

Obsluha recyklačních zařízení

 • Strojní mechanik, kód oboru: 23-51-H/01
 • Střední vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"

Pracovník recyklace

 • Strojník, kód oboru: 23-65-H/01
 • Střední vzdělání s výučním listem

Pracovník údržby a technického dozoru

Výškový specialista

 • Střední vzdělání s výučním listem v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"
 • Střední vzdělání s výučním listem
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Kontrolor kvality

Obalový technik

Specialista v ergonomii

Technolog recyklace

 • Mechanik strojů a zařízení, kód oboru: 23-44-L/01
 • Ekologie a životní prostředí, kód oboru: 16-01-M/01

 

 

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 

Asistent Probační a mediační služby
Dozorčí úředník
Pracovník infocentra soudu
Pracovník vyšší soudní podatelny
Protokolující úředník
Soudní tajemník
Soudní zapisovatel
Vedoucí soudní kanceláře
Vykonavatel

 

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Brusič technického a šperkového kamene

 • Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla, kód oboru: 28-58-H/01

Obsluha zařízení na výrobu keramiky, stavebních hmot a dílců

 • Výrobce a dekoratér keramiky, kód oboru: 28-57-H/01

Tavič skloviny

 • Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla, kód oboru: 28-58-H/01

Výrobce bižuterie

 • Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, kód oboru: 28-63-H/01

Výrobce forem

 • Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla, kód oboru: 28-58-H/01

Výrobce forem ze dřeva

Výrobce kovové bižuterie

 • Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, kód oboru: 28-63-H/01

Výrobce kovových forem

Dekoratér keramiky
Glazovač keramiky
Keramik
Keramik modelář
Obráběč keramiky
Obsluha pálicích pecí

 • Výrobce a dekoratér keramiky, kód oboru: 28-57-H/01

Přípravář keramických hmot

Točíř keramiky
Vylévač keramiky
Výrobce lisované keramiky
Výrobce sádrových forem

 • Výrobce a dekoratér keramiky, kód oboru: 28-57-H/01

Brusič skla
Malíř skla
Rytec skla
Sklář
Sklář dutého skla
Sklář lisovaného skla
Sklář technického skla
Sklářský technik mistr
Sklářský technik tavení
Sklářský technik výroby a zpracování skleněného vlákna
Strojník sklářských zařízení
Strojník sklářských zařízení pro foukací linky
Strojník sklářských zařízení pro lisofoukací linky

Strojník sklářských zařízení pro výrobu tyčí a trubic
Výrobce a zpracovatel skleněného vlákna

 • Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla, kód oboru: 28-58-H/01

Výrobce skleněné bižuterie

 • Bižuterní výroba, kód oboru: 28-63-E/01
 • Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, kód oboru: 28-63-H/01

Výrobce skleněných vánočních ozdob

 • Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, kód oboru: 28-63-H/01
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 

Brusič technického a šperkového kamene

 • Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky, kód oboru: 82-51-L/04

Keramický technik

Keramický technik dispečer
Keramický technik kontrolor jakosti
Keramický technik mistr
Keramický technik normovač
Keramický technik seřizovač a programátor výrobních zařízení

Keramický technik technolog
Sklářský technik
Sklářský technik dispečer

 • Sklářský a keramický průmysl, kód oboru: 28-45-L/51
 • Technologie silikátů, kód oboru: 28-46-M/01

Sklářský technik kontrolor jakosti
Sklářský technik mistr
Sklářský technik normovač
Sklářský technik tavení
Sklářský technik technický manažer provozu
Sklářský technik technolog
Sklářský technik výroby a zpracování skleněného vlákna

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Kadeřník

Asanační pracovník
Asanační pracovník bez fumigantů
Asanační pracovník s fumiganty

Detašér čistírny a prádelny

 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Textilní výroba a oděvnictví"

Dezinfektor ve službách

Hospodyně
Hospodyně v domácnosti
Hospodyně v restauračních a ubytovacích zařízeních

Kominík
Kominík - kontrola a čištění spalinových cest
Kominík - měření spalin
Kominík - montáž komínů a komínových vložek

Pracovník čistíren
Pracovník prádelen

 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Textilní výroba a oděvnictví"

Pracovník prádelen a čistíren

Pracovník pronájmu prádla
Pracovník provozu čistírny usní a kožešin

 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Textilní výroba a oděvnictví"

Provozní vedoucí úklidu

Revizní technik spalinových cest

Správce objektu

Úklidový pracovník
Úklidový pracovník - práce ve výškách
Úklidový pracovník - speciální práce
Úklidový pracovník administrativních ploch
Úklidový pracovník osobních automobilů
Úklidový pracovník pro obsluhu odpadních nádob
Úklidový pracovník průmyslových ploch
Úklidový pracovník v potravinářských provozech
Úklidový pracovník ve zdravotnických a nemocničních zařízeních
Úklidový pracovník venkovních ploch
Úklidový pracovník venkovních prostor

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou 

Chůva
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Chůva pro dětské koutky

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Kosmetička
Kosmetička, vizážistka
Manikérka a nehtová designérka

Masér

 • Masér sportovní a rekondiční, kód oboru: 69-41-L/51
 • Masér sportovní a rekondiční, kód oboru: 69-41-L/02

Masér pro klasickou a regenerační masáž
Masér pro sportovní a rekondiční masáž

 • Masér sportovní a rekondiční, kód oboru: 69-41-L/02

Odborník na permanentní make-up
Pedikérka a nehtová designérka

Poradce pro pozůstalé

Vizážistka

Výživový poradce

Administrátor krematoria
Administrátor pohřebiště

Pracovník pro vyšší hygienické zaopatření zemřelých

Sjednavatel pohřbení
Smuteční řečník a obřadník

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Designér koupelen

Fotograf

Fotograf architektury a krajiny
Fotograf 
Fotograf 
Fotograf pro podvodní fotografii
Fotograf technických a vědeckých oborů

Fotograf v minilabu

Fotograf videozáznamů

Fotografický poradce při prodeji fotografické techniky a materiálů

Fotolaborant
Fotoreportér

Interiérový poradce

Mistr čistírny
Mistr prádelny

Pečovatelka dětí

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód oboru: 75-31-M/01

Portrétní fotograf

 • Užitá fotografie a média, kód oboru: 82-41-M/02

Produktový a dokumentační fotograf
Reklamní a módní fotograf

Technik prádelen a čistíren
Technik provozu pronájmu prádla

Manikérka, pedikérka

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Koordinační pracovník v sociální oblasti

Romský asistent

 • Střední vzdělání s výučním listem
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Interkulturní pracovník

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Právo, právní a veřejnosprávní činnost"
 • Sociální činnost, kód oboru: 75-41-L/51
 • Sociální činnost, kód oboru: 75-41-M/01
 • Gymnázium

Koordinační pracovník v sociální oblasti

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Strojník obsluhy stavebních strojů

 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"

Obsluha drenážních strojů a fréz

 • Strojník, kód oboru: 23-65-H/01
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"

Obsluha stavebních elektrocentrál

Obsluha stavebních strojů a zařízení pro napínání předpínací výztuže

Obsluha stavebních strojů autogrejdrů a grejdrelevátorů
Obsluha stavebních strojů čerpadel čerstvého betonu

 • Strojník, kód oboru: 23-65-H/01
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"

Obsluha stavebních strojů dozerů a kolových traktorů

Obsluha stavebních strojů dozerů a pásových traktorů

 • Strojník silničních strojů, kód obru: 23-65-H/03

Obsluha stavebních strojů finišerů živičných a betonových směsí

Obsluha stavebních strojů korečkových hlubidel

Obsluha stavebních strojů motorových skrejprů

Obsluha stavebních strojů nakládacích a vykládacích kolových a pásových

 • Strojník, kód oboru: 23-65-H/01
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Speciální a interdisciplinární obory"

Obsluha stavebních strojů obaloven živičných směsí

 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"

Obsluha stavebních strojů pro zakládání - vrtané piloty, beranidla a vytahovače

Obsluha stavebních strojů silničních válců
Obsluha stavebních strojů skrejprů s pásovým tahačem
Obsluha stavebních strojů speciálních motorových sněhových fréz

 • Strojník silničních strojů, kód oboru: 23-65-H/03

Obsluha stavebních strojů speciálních přepravníků čerstvého betonu

 • Mechanik opravář motorových vozidel, kód oboru: 23-68-H/01

Obsluha stavebních strojů speciálních tahačů stavebních mechanizmů

Obsluha stavebních strojů truboukladčíků

 • Strojník silničních strojů, kód oboru: 23-65-H/03

Obsluha stavebních strojů vrtných souprav pro skalní práce

 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Speciální a interdisciplinární obory"

Operátor strojů a zařízení pro bezvýkopové technologie

Dlaždič - asfaltér

Instalatér – topenář

Kameník

Kamnář
Kamnář montér kamen na biomasu

Kamnář pro renovaci dobových topidel

Kamnář stavitel kachlových kamen a kachlových sporáků
Kamnář stavitel krbů
Kamnář technik

Lakýrník a natěrač

 • Malíř a lakýrník, kód oboru: 39-41-H/01
 • Malířské a natěračské práce, kód oboru: 36-57-E/01

Lamač kamene

Lešenář montážník

Lešenář šéfmontér

 • Zednické práce, kód oboru: 36-67-E/01
 • Stavební práce, kód oboru: 36-67-E/02
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"

Malíř

Mistr řemesla v oboru Kamnář

Obkladač

Obsluha strojů a strojních zařízení v kamenické výrobě

Omítkář

Podlahář

Podlahář průmyslových podlah
Podlahář sportovních podlah

Pokrývač

Sklenář

Štukatér

Tapetář

Tesař

Tesař pro zhotovování, montáž a opravy složitých vázaných konstrukcí

Zedník

Zhotovitel hliněných staveb

Železobetonář
Betonář

Montér betonových stavebních konstrukcí

Montér dřevěných stavebních konstrukcí

Montér hydroizolací
Montér hydroizolací spodní stavby
Montér izolací proti chemickým vlivům

Montér kovových stavebních konstrukcí

Montér potrubních rozvodů

 • Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, kód oboru: 36-58-H/01
 • Strojní mechanik, kód oboru: 23-51-H/01
 • Instalatér, kód oboru: 36-52-H/01

Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí

Montér stavebních konstrukcí

Montér střešních hydroizolací

Montér suchých staveb

Montér tepelných foukaných izolací
Montér tepelných izolací
Montér tepelných stříkaných izolací

Montér zateplovacích systémů

Svářeč potrubních rozvodů

 • Instalatér, kód oboru: 36-52-H/01
 • Strojní mechanik, kód oboru: 23-51-H/01
 • Střední odborné vzdělávání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"
 • Střední odborné vzdělávání s výučním listem v sekci "Speciální a interdisciplinární obory"

Mechanik plynových zařízení

Úplné střední vzdělání s maturitou

Geodet
Geograf

 • Geodézie a katastr nemovitostíkód oboru: 36-46-M/01

Kartograf

Svářeč plastů

 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Technická chemie a chemie silikátů"

Obsluha stavebních strojů betonáren

Obsluha stavebních strojů kompresorů

Obsluha stavebních strojů zařízení pro míchání injektážní malty a injektování

Operátor strojů a zařízení pro bezvýkopové technologie

Autorský dozor projektanta

Dispečer stavební výroby

 • Stavební provoz, kód oboru: 36-44-L/51
 • Stavební materiály, kód oboru: 36-43-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"

Energetický specialista

Instruktor lešenářské techniky

Projektant lešení

Rozpočtář staveb

 • Stavební provoz, kód oboru: 36-44-L/51
 • Stavební materiály, kód oboru: 36-43-M/01
 • Technická zařízení budov, kód oboru: 36-45-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"

Stavbyvedoucí

 • Stavebnictví, kód oboru: 36-47-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"

Stavební dozor

Stavební technik kontrolor kvality

 • Stavební materiály, kód oboru: 36-43-M/01
 • Stavební provoz, kód oboru: 36-44-L/51
 • Stavebnictví, kód oboru: 36-47-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"

Stavební technik a mistr

 • Stavební provoz, kód oboru: 36-44-L/51
 • Stavebnictví, kód oboru: 36-47-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"

Stavební technik pro environment

Stavební technik projektant
Stavební technik přípravy a realizace investic a engineeringu

 • Stavebnictví, kód oboru: 36-47-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"

Stavební technik technolog

 • Stavební materiály, kód oboru: 36-43-M/01
 • Stavební provoz, kód oboru: 36-44-L/51
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"

Stavební technik výroby stavebních hmot a výrobků

Technický dozor stavebníka

Zkušební technik laborant ve stavebnictví

 • Stavebnictví, kód oboru: 36-47-M/01
 • Stavební materiály, kód oboru: 36-43-M/01
 • Stavební provoz, kód oboru: 36-44-L/51
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"

Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

 • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, kód oboru: 39-41-L/02
 • Elektrotechnika, kód oboru: 26-41-M/01
 • Technická zařízení budov, kód oboru: 36-45-M/01

Technik plynových zařízení a tepelných soustav

 • Technik plynových zařízení a tepelných soustav, kód oboru: 36-45-L/52
 • Technická zařízení budov, kód oboru: 36-45-M/01

Technik technických zařízení budov

 • Technická zařízení budov, kód oboru: 36-45-M/01
 • Stavební provoz, kód oboru: 36-44-L/51
 • Technik plynových zařízení a tepelných soustav, kód oboru: 36-45-L/52
 • Stavebnictví, kód oboru: 36-47-M/01

 

Střední odborné vzdělání s výučním listem 

Automontážník

 • Strojírenské práce, kód oboru: 23-51-E/01
 • Elektrotechnické a strojně montážní práce, kód oboru: 26-51-E/01

Dělník servisu motorových vozidel

Klempíř drakař
Klempíř strojní

Mechanik jízdních kol

Mechanik motocyklů
Mechanik nákladních vozidel a autobusů
Mechanik opravář motorových vozidel
Mechanik osobních vozidel

 • Mechanik opravář motorových vozidel, kód oboru: 23-68-H/01

Mechanik pneuservisu

 • Mechanik opravář motorových vozidel, kód oboru: 23-68-H/01
 • Střední odborné vzdělávání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"
 • Opravářské práce, kód oboru: 41-55-E/01
 • Opravář zemědělských strojů, kód oboru: 41-55-H/01

Montér ocelových lan pro zařízení osobní lanové dopravy

Servisní technik klimatizace osobních automobilů

 • Mechanik opravář motorových vozidel, kód oboru: 23-68-H/01

Dělmistr

Důlní zámečník

Elektromechanik pro výtahy

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kód oboru: 26-52-H/01

Hodinář

Mechanik báňské záchranné služby
Mechanik geologickoprůzkumných zařízení
Mechanik kolejových vozů

Mechanik motorových lokomotiv

Mechanik opravář

Mechanik polygrafických strojů

 • Tiskař na polygrafických strojích, kód oboru: 34-52-H/01
 • Strojní mechanik, kód oboru: 23-51-H/01

Mechanik strojů a zařízení

Mechanik vakuových zařízení

Mechanik výtahů

Montér kotlář a potrubář

Montér ocelových konstrukcí
Montér točivých strojů

Montér výtahů
Montér výtahů specialista

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kód oboru: 26-52-H/01

Montér vzduchotechniky
Provozní zámečník

Servisní pracovník výtahů

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kód oboru: 26-52-H/01

Seřizovač gumárenských zařízení
Stavební zámečník
Strojní zámečník

Technik bazénu

Technik výtahů

Vahař

Zámečník kolejových konstrukcí a vozidel

Zkušební technik vyhrazených kotlů

 • Střední odborné vzdělávání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"

Dělník ve strojírenské výrobě

Kontrolor strojírenských výrobků

 • Střední odborné vzdělávání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"

Lisař ve strojírenském provozu

 • Strojní mechanik, kód oboru: 23-51-H/01
 • Nástrojař, kód oboru: 23-52-H/01
 • Střední odborné vzdělávání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"

Mechanik brýlové optiky
Mechanik optických přístrojů

Operátor poloautomatických strojů v automobilovém průmyslu

 • Střední odborné vzdělání s výučním listem

Rýsovač

Strojírenský technik konstruktér

Zámečník 

Brusič kovů

Brusič nožířských výrobků

Frézař

Chirurgický nástrojař

Nástrojař

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, kód oboru: 26-52-H/01

Nástrojař pro formy na zpracování plastů a tlakové lití kovů
Nástrojař pro nástroje k plošnému a objemovému tváření
Nástrojař pro přípravky a měřidla
Nástrojař pro řezné nástroje
Obráběč kovů

Operátor NC strojů

Ostřič nástrojů

Pomocný pracovník obrábění kovů

Puškař

Rytec kovů

Seřizovač konvenčních obráběcích strojů

Soustružník kovů
Strojní rytec
Vrtař

Strojník lanové dráhy

Autolakýrník
Autolakýrník finální povrchové úpravy
Autolakýrník přípravář

Galvanizér

Lakýrník ve strojírenství

Mechanik optických přístrojů a brýlové techniky

Potrubář letecký

 

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Dělník v textilní a oděvní výrobě
Dělník v textilní výrobě

 • Textilní a oděvní výroba, kód oboru: 31-57-E/01

Plsťař
Pracovník jakosti v textilní výrobě

Šička interiérového vybavení

 • Textilní a oděvní výroba, kód oboru: 31-57-E/01

Výrobce pokrývek hlavy

Barvíř textilií
Krajkář

Pletař
Provazník
Prýmkař

 • Textilní a oděvní výroba, kód oboru: 31-57-E/01

Přadlák
Síťař
Textilní mistr
Tiskař textilií
Tkadlec
Úpravář textilií

Výrobce netkaných textilií

 • Textilní a oděvní výroba, kód oboru: 31-57-E/01

Výrobce textilií

Dělník v oděvní výrobě

 • Textilní a oděvní výroba, kód oboru: 31-57-E/01

Kloboučník

Krejčí
Modistka
Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů
Střihač oděvů

Šička
Šička kusových výrobků
Šička oděvních výrobků

Švadlena
Úpravář oděvů
Výrobce dámských kostýmů a plášťů
Výrobce oděvů
Výrobce pánských obleků
Výrobce pánských plášťů a bund
Výrobce sukní, halenek a šatů

Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou

Operátor textilní výroby

Textilní návrhář

 • Textilní výtvarnictví, kód oboru: 82-41-M/14
 • Modelářství a návrhářství oděvů, kód oboru: 82-41-M/07

Textilní návrhář specialista

 • Modelářství a návrhářství oděvů, kód oboru: 82-41-M/07
 • Modelářství a návrhářství obuvi a módních doplňků, kód oboru: 82-41-M/09

Textilní technik
Textilní technik desinatér
Textilní technik dispečer
Textilní technik kvality
Textilní technik mistr
Textilní technik technolog

Oděvní technik

Oděvní technik dispečer

Oděvní technik jakosti

Oděvní technik mistr

Oděvní technik návrhář modelář

 • Modelářství a návrhářství oděvů, kód oboru: 82-41-M/07

Oděvní technik střihač

Oděvní technik technolog

Operátor oděvní výroby

Pracovník zakázkové a měřenkové výroby oděvů

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Provozní těžař ropy a plynu

Horník kombajnér rubání a ražení
Horník předák rubání a ražení
Horník rubání a ražení
Horník v dole
Horník v ostatních činnostech v dole

Řidič důlní kolejové lokomotivy

 • Strojní mechanik, kód oboru: 23-51-H/01
 • Strojník, kód oboru: 23-65-H/01
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"

Řidič lokomotivy v dole

Řidič závěsné lokomotivy v dole

 • Strojní mechanik, kód oboru: 23-51-H/01
 • Strojník, kód oboru: 23-65-H/01
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"

Vrtač v dole

Obsluha podzemního zásobníku plynu

Předák na povrchu

Strojník těžního stroje

Vrtač

 • Strojník, kód oboru: 23-65-H/01
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství"
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Speciální a interdisciplinární obory"

Vrtač pro trhací práce
Vrtač průzkumných vrtů
Báňský úpravář
Báňský úpravář uhlí

Báňský úpravář uranu

Klapkař
Obsluha strojů v povrchové těžbě
Obsluha těžebního zařízení na plovoucím stroji
Obsluha třídírny uranu

Obsluha úpravny kamene

 • Strojník, kód oboru: 23-65-H/01
 • Střední odborné vzdělávání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"

Řidič kolesového nakladače
Řidič pásového vozu
Řidič rypadla

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Hlavní mechanik báňské záchranné služby

 • Mechanik strojů a zařízení, kód oboru: 23-44-L/01

Vedoucí závodní báňské stanice
Báňský technik pro těžbu ropy a plynu
Pracovník výplachového servisu
Pracovník výzkumu vrtů a sond

Servisní technik karotážních přístrojů

 • Mechanik elektrotechnik, kód oboru: 26-41-L/01

Střelmistr pro vrtné a geofyzikální práce
Technik karotáže a perforace
Technolog těžby ropy a zemního plynu
Vedoucí těžebního střediska ropy a zemního plynu

Výplachový technik

Báňský projektant
Báňský technik pro hlubinnou těžbu
Bezpečnostní technik v podzemí
Dispečer důlní výroby

Mechanik důlní degazace

 • Mechanik strojů a zařízení, kód oboru: 23-44-L/01

Střelmistr v dole
Technický dozor v podzemí
Technik přípravy důlní výroby
Technik údržby těžní jámy
Technolog důlního díla

Vedoucí důlní klimatizace

 • Mechanik strojů a zařízení, kód oboru: 23-44-L/01

Závodní
Důlní měřič
Geolog

Operátor podzemního zásobníku plynu

 • Strojírenství, kód oboru: 23-41-M/01
 • Elektrotechnika, kód oboru: 26-41-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika"

Střelmistr
Střelmistr pro stavební práce a destrukce
Technický vedoucí odstřelu
Báňský technik pro povrchovou těžbu
Bezpečnostní technik pro povrchovou těžbu
Dispečer lomové těžby

Operátor pásové dopravy

 • Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou

Řidič velkostroje
Střelmistr pro povrchové dobývání
Střelmistr pro zvláštní druhy prací
Technický dozor na povrchu
Technik přípravy lomové těžby
Závodní lomu 2

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Brusič a rytec drahých kamenů

Košíkář a pletař

 • Zpracovatel přírodních pletiv, kód oboru: 33-58-E/01

Obuvník scénické a krojové obuvi

Pasíř

 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř, kód oboru: 82-51-H/01

Pozlacovač rámař

Umělecký cizelér

 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř, kód oboru: 82-51-H/01
 • Umělecký rytec, kód oboru: 82-51-H/09

Umělecký keramik

Umělecký kovář
Umělecký kovář a zámečník

 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř, kód oboru: 82-51-H/01

Umělecký kovolijec

 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř, kód oboru: 82-51-H/01
 • Slévač, kód oboru: 21-55-H/01
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Umění a užité umění"

Umělecký kovolijec a cizelér

Umělecký leptař skla

Umělecký mozaikář

Umělecký pasíř

 • Umělecký kovář a zámečník, pasíř, kód oboru: 82-51-H/01

Umělecký pozlacovač

Umělecký rytec

Umělecký řezbář

 • Umělecký truhlář a řezbář, kód oboru: 82-51-H/02

Umělecký sklenář

Umělecký štukatér

Umělecký truhlář
Výrobce dřevěných hraček
Výrobce v lidové umělecké výrobě

 • Umělecký truhlář a řezbář, kód oboru: 82-51-H/02

Zasazovač drahých kamenů
Zlatník a klenotník
Zlatotepec

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Brusič a rytec drahých kamenů

Brusič drahých kamenů

 • Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky, kód oboru: 82-51-L/04

Cínař
Kovotlačitel

 • Uměleckořemeslné zpracování kovů, kód oboru: 82-51-L/01

Krejčí scénických kostýmů a krojů

 • Modelářství a návrhářství oděvů, kód oboru: 82-41-M/07

Modelář výstavních modelů

Pozlacovač rámař

 • Uměleckořemeslné zpracování dřeva,  kód oboru: 82-51-L/02

Ruční krajkářka
Ruční tkadlec

 • Textilní výtvarnictví, kód oboru: 82-41-M/14

Ruční vyšívačka

 • Uměleckořemeslné zpracování textilu, kód oboru: 82-51-L/03

Rytec drahých kamenů

 • Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky, kód oboru: 82-51-L/04

Tkadlec tapiserií

Umělecký čalouník a dekoratér

 • Uměleckořemeslné zpracování dřeva, kód oboru: 82-51-L/02

Umělecký kameník

 • Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky, kód oboru: 82-51-L/04

Umělecký kovář a zámečník

 • Uměleckořemeslné zpracování kovů, kód oboru: 82-51-L/01

Umělecký malíř

Umělecký sklář

 • Uměleckořemeslné zpracování skla, kód oboru: 82-51-L/05

Umělecký zámečník

 • Uměleckořemeslné zpracování kovů, kód oboru: 82-51-L/01

Výrobce loutek

 • Uměleckořemeslné zpracování dřeva, kód oboru: 82-51-L/02

Umělecký vlásenkář a maskér

Garderobiér

Stavěč dekorací

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Asistent kameramana

Ostřič

 • Užitá fotografie a média, kód oboru: 82-41-M/02

Pomocný kameraman

 • Užitá fotografie a média, kód oboru: 82-41-M/02

Švenkr

Umělecký vlásenkář a maskér

Vrchní osvětlovač

Asistent dirigenta

 • Hudba, kód oboru: 82-44-M/01

Dokumentátor

 • Gymnázium

Inspicient

 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Správce depozitáře

 • Konzervátorství a restaurátorství, kód oboru: 82-42-M/01

Výstavář

 • Scénická a výstavní tvorba, kód oboru: 82-41-M/03

Zbrojíř

 • Uměleckořemeslné zpracování kovů, kód oboru: 82-51-L/01

Konzervátor - restaurátor s výjimkou kulturních památek
Konzervátor a preparátor
Restaurátor děl uměleckého řemesla v kameni
Restaurátor děl uměleckého řemesla v kovu
Restaurátor děl uměleckého řemesla v papíru, pergamenu a kůži
Restaurátor děl uměleckého řemesla v textilu
Restaurátor děl uměleckého řemesla ve skle, porcelánu a keramice
Restaurátor hudebních nástrojů
Restaurátor malířských děl uměleckého řemesla
Restaurátor strojů a přístrojů
Restaurátor uměleckořemeslných děl z drahých kovů s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze dřeva s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Restaurátor uměleckořemeslných děl ze štuku s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií
Restaurátor zbraní
Restaurátor zlacení uměleckořemeslných děl s výjimkou kulturních památek a děl uložených ve sbírkách muzeí a galerií

 • Konzervátorství a restaurátorství, kód oboru: 82-42-M/01

Správce památkových objektů

 • Gymnázium

Technik památkové obnovy

Designer výrobků

Grafik 3D a 2D

Střední odborné vzdělání s výučním listem

Učitel odborného výcviku SŠ dřevařské

 • Střední vzdělání s vyučením ve skupině oborů Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Učitel odborného výcviku SŠ elektrotechnika

 • Střední vzdělání s vyučením ve skupině oborů Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Učitel odborného výcviku SŠ hutnictví

Učitel odborného výcviku SŠ obuvnictví

 • Střední vzdělání s vyučením ve skupině oborů Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

Učitel odborného výcviku SŠ papírenské

 • Střední vzdělání s vyučením ve skupině oborů Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Učitel odborného výcviku SŠ potravinářství

 • Střední vzdělání s vyučením ve skupině oborů Potravinářství a potravinářská chemie

Učitel odborného výcviku SŠ stavebnictví

 • Střední vzdělání s vyučením ve skupině oborů Stavebnictví, geodézie a kartografie

Učitel odborného výcviku SŠ strojírenství

 • Střední vzdělání s vyučením ve skupině oborů oborů Strojírenství a strojírenská výroba

Učitel odborného výcviku SŠ textilní

 • Střední vzdělání s vyučením ve skupině oborů Textilní výroba a oděvnictví

Učitel odborného výcviku SŠ zemědělství a lesy

 • Střední vzdělání s vyučením ve skupině oborů Zemědělství a lesnictví

Učitel odborného výcviku střední školy

 • Střední vzdělání s vyučením v příslušné skupině oborů
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Animátor volnočasových aktivit
Indoor animátor

Koordinátor dobrovolníků

 • Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou   

Outdoor animátor

Instruktor aerobiku
Instruktor Body and Mind
Instruktor bodystylingu

 • Gymnázium se sportovní přípravou

Instruktor dětského plavání

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód oboru: 75-31-M/01

Instruktor indoor cyclingu
Instruktor kondiční chůze
Instruktor kondičního kickboxu
Instruktor pilates

 • Gymnázium se sportovní přípravou

Instruktor plavání
Instruktor pohybových aktivit ve vodě

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód oboru: 75-31-M/01

Instruktor powerjógy

 • Gymnázium se sportovní přípravou

Instruktor předsportovní přípravy dětí

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód oboru: 75-31-M/01

Instruktor skupinových kondičních a funkčních cvičení

 • Gymnázium se sportovní přípravou

Hlavní vedoucí zotavovacích akcí dětí a mládeže

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód oboru: 75-31-M/01
 • Pedagogika pro asistenty ve školství, kód oboru: 75-31-M/02
 • Pedagogické lyceum, kód oboru: 78-42-M/03

Odborný pracovník v oblasti mezinárodní spolupráce s dětmi a mládeží

 • Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou

Samostatný vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód oboru: 75-31-M/01

Vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód oboru: 75-31-M/01
 • Pedagogika pro asistenty ve školství, kód oboru: 75-31-M/02
 • Pedagogické lyceum, kód oboru: 78-42-M/03

Asistent archeologa

 • Gymnázium

Asistent pedagoga

 • Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód oboru: 75-31-M/01

Učitel praktického vyučování SŠ dřevařské

 • Střední vzdělání s maturitou ve skupině oborů Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Učitel praktického vyučování SŠ elektrotechnika

 • Střední vzdělání s maturitou ve skupině oborů Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Učitel praktického vyučování SŠ hutnictví

Učitel praktického vyučování SŠ obuvnictví

 • Střední vzdělání s maturitou ve skupině oborů Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

Učitel praktického vyučování SŠ papírenské

 • Střední vzdělání s maturitou ve skupině oborů Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Učitel praktického vyučování SŠ potravinářství

 • Střední vzdělání s maturitou ve skupině oborů Potravinářství a potravinářská chemie

Učitel praktického vyučování SŠ stavebnictví

 • Střední vzdělání s maturitou ve skupině oborů Stavebnictví, geodézie a kartografie

Učitel praktického vyučování SŠ strojírenství

 • Střední vzdělání s maturitou ve skupině oborů Strojírenství a strojírenská výroba

Učitel praktického vyučování SŠ textilní

 • Střední vzdělání s maturitou ve skupině oborů Textilní výroba a oděvnictví

Učitel praktického vyučování SŠ zemědělství a lesy

 • Střední vzdělání s maturitou ve skupině oborů Zemědělství a lesnictví

Učitel praktického vyučování střední školy

 • Střední vzdělání s maturitou v příslušné skupině oborů
Střední odborné vzdělánís výučním listem

Hrázný a jezný
Poříčný
Vodař
Vodař - údržba vodních toků
Vodohospodářský technik dispečer
Vodohospodářský technik hrázný jezný
Vodohospodářský technik říčního dozoru

Diagnostik kanalizační sítě
Diagnostik vodárenských sítí

 • Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, kód oboru: 36-58-H/01

Chlorovač

Mechanik vodoměrů
Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace
Provozní montér vodovodů a kanalizací

 • Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, kód oboru: 36-58-H/01

Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice

Strojník pro obsluhu čistírny odpadních vod
Strojník pro obsluhu úpravny pitné vody

 • Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, kód oboru: 36-58-H/01

Vzorkař odpadních vod
Vzorkař pitné vody

Strojník vodárenských zařízení

 • Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení, kód oboru: 36-58-H/01
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Projektant vodních staveb

Technik melioračních soustav

 • Ekologie a životní prostředí, kód oboru: 16-01-M/01
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"
 • Agropodnikání, kód oboru: 41-41-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Zemědělství a lesnictví"

Technik odvodňovacích soustav
Technik protierozních opatření
Lesnictví
Technik závlahových soustav

 • Ekologie a životní prostředí, kód oboru: 16-01-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Stavebnictví, geodézie a kartografie"
 • Lesnictví, kód oboru: 41-46-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Zemědělství a lesnictví"

Vodohospodářský technik

 • Ekologie a životní prostředí, kód oboru: 16-01-M/01

Vodohospodářský technik dispečer
Vodohospodářský technik hrázný jezný
Vodohospodářský technik říčního dozoru

Vodohospodářský technik správy povodí

 • Ekologie a životní prostředí, kód oboru: 16-01-M/01

Auditor spotřeby vody

Diagnostik vodovodní sítě

Technik diagnostik kanalizační sítě

 • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, kód oboru: 39-41-L/02

Vodárenský technik

Vodárenský technik čištění odpadních vod

 • Technická zařízení budov, kód oboru: 36-45-M/01

Vodárenský technik dispečer

 • Aplikovaná chemie, 28-44-M/01
 • Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou
 • Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení)

Vodárenský technik kanalizačních sítí
Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod

 • Technická zařízení budov, kód oboru: 36-45-M/01

Vodárenský technik telemetrie a automatizace

 • Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení, kód oboru: 39-41-L/02

Vodárenský technik úpravy pitné vody
Vodárenský technik vodovodních a kanalizačních sítí
Vodárenský technik vodovodních sítí

 • Technická zařízení budov, kód oboru: 36-45-M/01
Střední odborné vzdělávání s výučním listem

Obsluha baličky
Převíječ
Strojník papírenské převíječky
Zpracovatel papíru

Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Celulózař

 • Technologie celulózy a papíru, kód oboru: 28-41-M/01

Operátor regenerace chemikálií

Strojník regeneračního kotle
Strojník sušicího a odvodňovacího stroje

 • Mechanik strojů a zařízení, kód oboru: 23-44-L/01

Výrobce buničiny v diskontinuální výrobě
Výrobce buničiny v kontinuální výrobě
Papírenský přípravá

Papírenský technik
Papírenský technik dispečer
Papírenský technik kontrolor jakosti
Papírenský technik manažer provozu
Papírenský technik mistr
Papírenský technik technolog
Papírník

 • Technologie celulózy a papíru, kód oboru: 28-41-M/01

Strojník papírenského stroje
Strojník rozvlákňování
Strojvedoucí papírenského stroje

 • Mechanik strojů a zařízení, kód oboru: 23-44-L/01
Střední odborné vzdělání s výučním listem

Ošetřovatel

Zubní instrumentářka

Zdravotník zotavovací akce pro děti a mládež

 • Ošetřovatel, kód oboru: 53-41-H/01
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Zdravotnictví"
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou

Laborant státního dozoru v oblasti léčiv

Asistent zubního technika

 • Asistent zubního technika, kód oboru: 53-44-M/03

Laboratorní asistent

Masér ve zdravotnictví

 • Masér ve zdravotnictví, kód oboru: 53-41-M/04

Nutriční asistent

Optometrista
Ortoptista

Ortoticko-protetický technik

 • Ortoticko - protetický technik, kód oboru: 53-44-M/01

Praktická sestra

Oční optik

Zdravotník zotavovací akce pro děti a mládež

 • Zdravotnický asistent, kód oboru: 53-41-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v sekci "Zdravotnictví"
 • Střední vzdělání s vyučením i maturitní zkouškou
Střední odborné vzdělávání s výučním listem

Europodkovář
Paznehtář
Podkovář
Podkovář specialista

 • Podkovář a zemědělský kovář, kód oboru: 41-54-H/01

Pomocník podkováře
Zemědělský a zahradnický dělník

Florista

Greenkeeper

Hodnotitel vína
Krajinář

Květinář

Ovocnář

Pěstitel chmele

Pěstitel léčivých rostlin

Pěstitel plodin

Pěstitel polní zeleniny

Pěstitel základních plodin

Pomocný zahradník

Sadovník

Školkař

Údržba veřejné zeleně

Vazačské práce

Vinohradník a vinař

Zahradnický dělník

Zahradník

Zelinář

Opravář malé zemědělské mechanizace
Opravář strojů a zařízení v chovu zvířat

 • Opravář zemědělských strojů, kód oboru: 41-55-H/01

Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin

 • Opravář zemědělských strojů, kód oboru: 41-55-H/01
 • Opravář lesnických strojů, kód oboru: 41-56-H/02

Opravář zemědělských strojů
Zemědělský mechanizátor

 • Opravář zemědělských strojů, kód oboru: 41-55-H/01

Chovatel a jezdec dostihových koní

Chovatel a jezdec koní
Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní
Chovatel a jezdec sportovních koní

Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců
Chovatel a ošetřovatel hospodářských zvířat
Chovatel a ošetřovatel kožešinových zvířat
Chovatel a ošetřovatel ovcí a koz
Chovatel a ošetřovatel prasat
Chovatel a ošetřovatel skotu

Chovatel koní
Chovatel koní, jezdec a kočí

Chovatel ryb a vodní drůbeže

Chovatel včel

Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů

Chovatel vodní drůbeže

Chovatel zvířat

Kočí
Kočí v lesní těžbě

Líhňař

Ošetřovatel koní

Pstruhař
Rybář
Rybníkář

Střihač ovcí

Včelař
Zpracovatel včelích produktů

Úplné střední odborné vzdělávání s maturitou

Zemědělec farmář
Zemědělský technik

Agronom

Rostlinolékařský technik

Samostatný technik arborista
Technik arborista
Technik realizace a údržby zeleně

Technik vinohradník a vinař

Technik zahradnické výroby

Vedoucí greenkeeper

 • Zahradnictví​​​​​​​, kód oboru: 41-44-M/01

Zahradnický technik

Zemědělský poradce pro ochranu rostlin

Zemědělský poradce pro rostlinnou výrobu

Chovatel exotických ptáků

 • Chovatel cizokrajných zvířat, kód oboru: 41-43-L/01

Veterinární technik

Zemědělský mechanizátor

Hodnotitel koní

 • Trenérství dostihových a sportovních koní, kód oboru: 41-43-L/52

Chovatel laboratorních zvířat
Chovatel okrasných a akvarijních ryb

 • Chovatel cizokrajných zvířat, kód oboru: 41-43-L/01

Chovatel služebních zvířat

Chovatel terarijních zvířat
Chovatel zvířat v zoo

 • Chovatel cizokrajných zvířat, kód oboru: 41-43-L/01

Inseminační technik

Ošetřovatel zvířat v zoo
Producent krmného hmyzu
Producent savců pro krmné a pokusné účely

 • Chovatel cizokrajných zvířat, kód oboru: 41-43-L/01

Rybářský technik

Zootechnik

Střední odborné vzdělávání s výučním listem

Obsluha zařízení kafilérie

Pracovník odpadového hospodářství

 • Chemik, kód oboru: 28-52-H/01
 • Hutník, kód oboru: 21-52-H/01
 • Strojní mechanik, kód oboru: 23-51-H/01
 • Strojník, kód oboru: 23-65-H/01
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"

Pracovník zařízení pro ochranu ovzduší

 • Chemik, kód oboru: 28-52-H/01
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Technická chemie a chemie silikátů"

Pracovník zařízení pro ochranu vod

 • Chemik, kód oboru: 28-52-H/01
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Strojírenství a strojírenská výroba"
 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v sekci "Technická chemie a chemie silikátů"
Úplné střední vzdělání s maturitou 

Hydrolog

Meteorolog

 • Přírodovědné lyceum, kód oboru: 78-42-M/05

Pracovník ekologické výchovy
Průvodce přírodou

 • Ekologie a životní prostředí, kód oboru: 16-01-M/01

Samostatný skalník

Strážce pro ochranu přírody a krajiny

 • Ekologie a životní prostředí, kód oboru: 16-01-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Zemědělství a lesnictví"
 • Hotelnictví, kód oboru: 65-42-M/01
 • Cestovní ruch, kód oboru: 65-42-M/02

Technik odpadového hospodářství

 • Ekologie a životní prostředí, kód oboru: 16-01-M/01
 • Průmyslová ekologie, kód oboru: 16-02-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Ekologie a ochrana životního prostředí"
 • Aplikovaná chemie, kód oboru: 28-44-M/01

Technik zařízení pro ochranu ovzduší

 • Ekologie a životní prostředí, kód oboru: 16-01-M/01
 • Průmyslová ekologie, kód oboru: 16-02-M/01
 • Střední odborné vzdělání s maturitou v sekci "Ekologie a ochrana životního prostředí"

technik zařízení pro ochranu vod