Jak se vyznat v kódech oborů?

Co je u kódů důležité?

16-01-M/01 - Ekologie a životní prostředí

Kódy oborů jsou složeny z množství čísel a písmen, které označují mj. stupeň vzdělání nebo obtížnost studia. Nejdůležitější je pro tebe první číslo, v tomto případě 16 = skupina oborů. Dále písmeno, v tomto kódu M = stupeň vzdělání. Následuje slovní spojení, které označuje název studijního oboru.


 

Skupina oborů: 

16 Ekologie a ochrana životního prostředí
18 Informatické obory
23 Strojírenství a strojírenská výroba
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výp. technika
28 Technická chemie a chemie silikátů
29  Potravinářství a potravinářská chemie
31 Textilní výroba a oděvnictví
32 Kožedělná a obuvnická výroba 
a zpracování plastů
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
37 Doprava a spoje

39 Speciální a interdisciplinární obory
41 Zemědělství a lesnictví
43 Veterinářství a veterinární prevence
53 Zdravotnictví
63 Ekonomika a administrativa
64 Podnikání v oborech, odvětví
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
66 Obchod
68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost
69 Osobní a provozní služby
72 Publicistika, knihovnictví a informatika
75 Pedagogika, učitelství a sociální péče
78 Obecně odborná příprava
79 Obecná příprava
82 Umění a užité umění

Stupeň vzdělání: 

  • J: střední nebo střední odborné vzdělání (bez maturity i výučního listu)
  • C: praktická škola
  • E, H: střední odborné vzdělání s výuční listem
  • K: střední vzdělání s maturitní zkouškou (gymnázia)
  • L/0: střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou, (součástí vzdělávání je i odborný výcvik)
  • M: střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou
  • P: konzervatoře (maturitní zkouška/absolutorium)