Vzdělávací cesty - střední vzdělávání, střední vzdělávání s VL

Typ vzdělávání:

střední vzdělávání, střední vzdělávání s výučním listem

Podmínky pro přijetí:

Do vzdělávání ve střední škole, lze přijmout uchazeče, kteří splnili:

U všech přijímacích řízení je nutné splnit všechny další podmínky (prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti). Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení i školní přijímací zkoušku.
 
Výstupy na konci studia:

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

(Pro představu se jedná o obory v kategrii "J": Zubní instrumentářka, Pečovatelské služby, vzdělávání v praktických školách apod.)

Získané znalosti během celé délky studia (1 nebo 2 roky), které  jsou podrobně rozepsány v RVP pro střední odborné školy. Ukončením jedinec získá pouze závěrečné vysvědčení.

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  S VÝUČNÍM LISTEM

Získané znalosti ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s výučním listem, které se ukončuje závěrečnou zkouškou - dokladem o dosažení středního vzdělání s výučním listem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.