Vzdělávací cesty - střední školy s MZ

Typ vzdělávání:

střední vzdělávání s maturitní zkouškou

Podmínky pro přijetí:

Do vzdělávání na střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili:

U všech přijímacích řízení je nutné splnit všechny další podmínky (prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti). Ředitel školy může stanovit pro přijímací řízení i školní přijímací zkoušku.

 

Výstupy na konci studia:

Získané znalosti na úrovni daného středoškolského vzdělání, které jsou podrobně rozepsány v RVP střední školy. 
Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, které se ukončuje maturitní zkouškou - dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.