Vzdělávací cesty - konzervatoř

Typ vzdělávání:

vzdělávání na konzervatořích (vzdělávání středoškolské úrovně)

Podmínky pro přijetí:

Do vzdělávání do prvního ročníku šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří splnili:

Do prvního ročníku osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře se přijímají uchazeči, kteří úspěšně ukončili:

Přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky (TZ)U všech přijímacích řízení je nutné splnit všechny další podmínky (prokázání vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti).

 

Výstupy na konci studia:

Získané znalosti na úrovni daného středoškolského vzdělání, které jsou podrobně rozepsány v RVP střední školy.  Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, které se ukončuje maturitní zkouškou dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce. V případě pokrčování a navázání na vyšší odborné vzdělání na konzervatoři je úspěšné studium ukončeno absolutoriem.