Vzdělávací cesty - gymnázia

Typ vzdělávání:

gymnaziální (4-5 let),  gymnaziální (6 let), gymnázialní (8 let)

Podmínky pro přijetí:

Do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, který v daném školním roce úspěšně ukončí:

Do prvního ročníku nižšího stupně osmiletého gymnázia lze přijmout uchazeče, který v daném školním roce úspěšně ukončí:

Do prvního ročníku vyššího stupně gymnázia postupují žáci, kteří úspěšně ukončili:

U všech přijímacích řízení je nutné splnit všechny další podmínky.

 

Výstupy na konci studia:

Získané znalosti na úrovni nižšího stupně gymnázia, které se řídí RVP pro základní vzdělávání nebo získané znalosti na úrovni vyššího stupně gymnázia dle RVP. Dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou, které se ukončuje maturitní zkouškou dokladem o dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou je vysvědčení o maturitní zkoušce.