Přijímací zkouška?

Jaká bude přijímací zkouška?

•    Zda se bude konat tzv. rozdílová zkouška rozhodne ředitel dané střední školy, na kterou hodláš přestoupit.
•    Formu, obsah, termín i kritéria této zkoušky stanovuje taktéž ředitel.