Pomoc při učení

Školy jsou zavžené, a tak se žáci učí doma. Aby jim to šlo lépe, pomoc jim nabízí Česká televize v čele se zkušenými učiteli.

Program se zaměřuje jak na pomoc prvnímu stupni základní školy pořadem UčíTelka, tak žákům starším, kteří se moho v odpoledních hodinách v pořadu ČT 2 - Odpoledka zaměřit na znalosti fyziky, zeměpisu apod. Ani žáci, kteří se chystají na přijímací zkoušky ale nezůstanou zkrátka. Pomocnou ruku jim podává pořad Škola doma