Opatření pro nový školní rok

V úterý 1. září se žáci vrátí po letních prázdninách do školních lavic. Jaké opatření na ně čekají? Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky.  Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu (MŠMT, 2013-2020).

Veškeré nejnovější informace naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Informace o povinnosti nosit ve školách roušky se v čase stále dynamicky proměňuje. K datu 20. 8. 2020 ministr školství Adam Vojtěch prohlásil, že nošení roušek se bude vázat na tzv. semafor, přesněji na jeho druhý rizikový stupeň - oranžový stupeň. Jinými slovy, pokud se situace v daném kraji zhorší a dostane se přes zelený stupeň k žlutému/oranžovému, bude nošení roušek ve školách povinné. Upozorňujeme, že dané nařízení se dozačátku nového školního roku může opět proměnit!