Návrat do škol

ZÁKON O ZVLÁŠTNÍCH PRAVIDLECH PRO PŘIJÍMÁNÍ K NĚKTERÝM DRUHŮM VZDĚLÁVÁNÍ A K JEJICH UKONČOVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Schémata přijímacích zkoušek

Schéma maturitních zkoušek

Schéma závěrečných zkoušek

-->

Ke stažení a pročtení zde