Možné zamítnutí

K zamítnutí přestupu může dojít, když:
•    na dané škole/oboru není volná kapacita;
•    chybí materiální či prostorové zázemí;
•    rozdílová zkouška nedopadne úspěšně.