Maturita na den dětí

Další podrobné a aktuální informace naleznete na stránkách MŠMT.

Maturity se začnou konat od 1. 6. 2020.

1. 6. 2020 Didaktické testy z matematiky, anglického jazyka a francouzského jazyka.

2. 6. 2020 Didaktické testy z českého jazyka a literatury a německého, španělského či ruského jazyka.

3. 6. 2020 Didaktické testy z matematiky +

od 9./10. 6. 2020 se mohou konat školní maturitní zkoušky. Praktické zkoušky lze absolvovat už v květnu.

Konkrétní datum ústní části společné zkoušky z češtiny a cizího jazyka určí ředitel školy. Nejzazší termín pro konání ústní a profilové části maturitní zkoušky je 17. 6. 2020. Zásadní změnou oproti předešlým rokům je, že studenti nebudou psát slohové práce z čeština a z cizího jazyka. Při písemných i ústních zkouškách nebude povinné nosit roušku. 


Jednotné přijímací zkoušky na SŠ:

8. 6. 2020 čtyřleté maturitní obory 

9. 6. 2020 víceletá gymnázia