Jak na přijímačky

Jak na přijímačky na střední

ZMĚNY OPROTI LOŇSKÉMU ŠKOLNÍMU ROKU:

Je nutné sledovat webové stránky škol, na které si uchazeč chce podat   přihlášky ke studiu, protože tam budou do 31.1.2021 zveřejněna kritéria přijímacího řízení a způsob hodnocení jejich splnění.


Přihlášky ke studiu

Uchazeči a uchazečky si mohou v prvním kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky do dvou škol, dvou oborů téže školy, případně dvou školních vzdělávacích programů jednoho oboru.

Přihlášky se podávají

Formuláře ke stažení

Prihlaska_SS_2020_denni.pdf

Prihlaska_SS_2020_denni.xlsx

Prihlaska_SS_2020_ostatni.pdf

Prihlaska_SS_2020_ostatni.xlsx

Prihlaska_SS_2020_talent.pdf

Prihlaska_SS_2020_talent.xlsx

Prihlaska_SS_2020_nastavba.pdf

Prihlaska_SS_2020_nastavba.xlsx

První kolo přijímacího řízení

Termíny stanovené pro první kolo přijímacího řízení platí pro všechny školy bez ohledu na zřizovatele a pro všechny formy vzdělávání.

Termíny pro vykonání jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníků maturitních oborů pro školní rok 2021/2022 jsou:

Výsledky zkoušek

Všechny změny ohledně přijímacího řízení jsou ke shlédnutí zde.

Podrobněji k přijímacímu řízení INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY - AKTUALIZOVÁNO PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21 (jmskoly.cz)