Aktuální opatření 1.0

Omezení provozu škol - opatření by měla trvat do 1. 11. 2020 23:59h, tedy do konce nouzového stavu v ČR!

Mateřské školy - stejný řežim jako doposud

Základní školy - plošně uzavřeny, výuka probíhá distančně

Základní umělecké školy - plošně uzavřeny, zrušena i výuka jeden na jednoho, výuka probíhá distančně

Nižší stupně víceletých gymnázií - plošně uzavřeny, výuka probíhá distančně

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - plošně uzavřeny, výuka probíhá distančně

Střediska volného času, školní kluby, družiny - plošně uzavřeny

Střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy - plošně uzavřeny, výuka probíhá distančně, zrušena i praktická výuka na středních školách

Vysoké školy - plošně uzavřeny, výuka probíhá distančně (s výjimkou klinické a praktické výuky u lékařských oborů - všeobecné medicíny, zubního lékařství a farmacie)

Zakázány jsou také školy v přírodě. Zakazuje se jejich pobyt studentů na internátech, v domovech mládeže i pobyt vysokoškoláků na kolejích, pokud mají jiné bydliště v ČR. Výjimku mají např. studenti s nařízenou pracovní povinností. 

Podrobnější informace naleznete na stránkách MŠMT


Volno ZŠ, SŠ, konzervatoře a ZUŠ 26.-27. 10. 2020

V rámci opatření, které vyhlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, se dny 26. října a 27. října 2020 stanoví pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol jako volné dny. Žáci - min. ti z prvního stupně ZŠ - se do škol vrátí až po konci nouzového stavu, tedy 1. 11. 2020, 23:59h.