Aktuální opatření

Omezení provozu škol

Mateřské školy, 1. stupeň základní školy - stejný řežim jako doposud

Základní škola 2. stupeň - střídavá prezenční a disanční výuka po třídách 

Základní umělecké školy - plošně uzavřeny, výuka probíhá distančně (výuka probíhající jeden na jednoho má výjimku)

Nižší stupeň víceletých gymnázií - stejný režim jako doposud, výuka probíhá prezenčně

Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky - plošně uzavřeny, výuka probíhá distančně

Střediska volného času, školní kluby - plošně uzavřeny

Střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy - plošně uzavřeny, výuka probíhá distančně (výjimku mají praktická vyučování a praktické přípravy)

Vysoké školy - plošně uzavřeny, výuka probíhá distančně (s výjimkou klinické a paktické výuky u lékařských oborů včetně farmacie)

Podrobnější informace naleznete na stránkách MŠMT


Volno ZŠ, SŠ, konzervatoře a ZUŠ 26.-27. 10. 2020

V rámci opatření, které vyhlásil ministr školství, mládeže a tělovýchovy Robert Plaga, se dny 26. října a 27. října 2020 stanoví pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol jako volné dny.