Talentové zkoušky jedou!

Termíny přijímacích zkoušek

(TZ – talentová zkouška)

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou: dva termíny v období 2. 1. až 15. 1.     

Talentová zkouška do oboru vzdělávání se sportovní přípravou: dva termíny v období 2. 1. až 15. 2.   

Talentová zkouška konzervatoř: dva termíny v období 15. 1. až 31. 1.