O vystavujících

školy, firmy i další organizace

 

Přehled všech vystavovatelů Festivalu vzdělávání 2019 spolu s aktivitami, které se budou odehrávat na konkrétních stáncích. 

 

Vystavovatelé

Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Představení množství studijních pobytů v zahraničí - v Americe, Kanadě, Austrálii, Německu, Španělsku, apod.;
 • informace o intenzivních jazykových kurzech;
 • kompletní přehled nabídky programů: jazykové kurzy pro děti a mládež, jazykové kurzy pro dospělé, Erasmus+, středoškolské studium v zahraničí, Work & Travel USA, Study & Work programy v Austrálii a stáže v zahraničí.
Na co se můžete těšit:
 • Představení kombinace amerického stylu výuky s projektovou výukou a jejich výhody;
 • prezentace zaměření nejen na faktické znalosti, ale i na rozvíjení sociálních a praktických dovedností;
 • ukázka toho, že American Academy je místem, kde každý student najde a naplní svůj potenciál.
Na co se můžete těšit:
 • Představení vzdělávacích a zájmových činností.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Představení čtyčletého a osmiletého studia;
 • informace o přijímacích zkouškách.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Představíme vám možnosti studia v zahraničí - USA, Velká Británie, Španělsko;
 • poradíme vám, kde a jak se zlepšit v cizím jazyku;
 • ukážeme vám, že na to máte.
Na co se můžete těšit:
 • Představení inovativní výukové metody (projektová a badatelsky orientovaná výuka, podpora a rozvoj kompetencí);
 • prezentace studentských projektů a aktivit mimo školní lavice (Extra třída, iKID, JA CZ, expedice do USA, Švédska, přírodovědná terénní cvičení atd.);
 • úspěchy studentů a školy (jazykové, IT, startupové, sportovní);
 • informace o tudijních plánech
 • informace o podmínkách studia a kritérií pro přijetí.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace atraktivního oboru s perspektivním uplatněním po ukončení střední školy;
 • výborná připravenost pro další studium na vysokých školách nejen s leteckým zaměřením;
 • nabídka možnosti bytování a stravování v blízkosti školy;
 • představení volnočasových aktivit, které škola nabízí: plachtařský, motorový či parašutistický výcvik na letišti ve Starém Městě u Moravské Třebové.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Představení čtyřletého, šestiletého a osmiletého studia;
 • šestiletého bilingvního studia (španělský jazyk);
 • výjezdů do zahraničí, partnerských škol, mezinárodních projektů;
 • přípravných kurzů k přijímacím zkouškám.

Dny otevřených dveří: 26. listopadu 2019 a 14. ledna 2020 


 

Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Představení kvalitiní výuky s přípravou na VŠ;
 • nahlédnutí do rodinné amosféry školy,
 • prezentace pestré nabídky sportovních, kulturních a dalších akcí školy;
 • nabídka mezinárodních projektů;
 • výběr mimoškolních aktivit (sportovní kroužky, pěvecký sbor Blahoslavíci).
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Představení nabídky všeobecného studia na gymnáziu s humanitní profilací;
 • prezentace individuálního přístupu ke studentům;
 • navýšená hodinová dotace anglického a českého jazyka, půlení tříd v hodinách matematiky a českého jazyka;
 • výuka rétoriky, výchovné dramatiky a psychologie;
 • wi-fi v celé budově školy a relaxační místnost.
Na co se můžete těšit:
 • Představení čtyřletého studia (pro žáky po 9. třídě ZŠ);
 • prezentace šestiletého studia (pro žáky po 7. třídě);
 • informace o přípravě na zkoušky z anglického jazyka (FCE);
 • nabídka spolupráce s vysokými školami;
 • představení spolupráce s firmou ČEZ.

 

Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Zdůraznění hlavních výhod studia na naší škole;
 • seznámení se s podmínkami a kritérii přijímacího řízení;
 • představení důležitých aktivit naší školy;
 • informace o úspěšnosti našich studentů v soutěžích a dalších aktivitách;
 • ukázka možnosti uplatnění absolventů.
Na co se můžete těšit:
 • Setkání s vedením, učiteli a studenty gymnázia;
 • základní informace o dění ve škole a přijímacích zkouškách;
 • informace o profilaci v průběhu studia volbou seminářů;
 • možnosti výjezdů do zahraničí (výměnné a poznávací zájezdy);
 • spolupráce s MU.
Na co se můžete těšit:
 • Nabídka praxe v nejlepších hotelích a cestovních kancelářích v Brně;
 • představení zahraničních stáží v partnerských školách;
 • informace o rozšířené výuce cizích jazyků;
 • prezentace odborných kurzů a seminářů (barman, sommeliér, barista, aj.).

Den otevřených dveří 28. listopadu 2019.

Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit: 
 • Dozvíte se vše o stipendijních programech; 
 • informace o maturitních a učebních oborech naší školy;
 • ukázky řezů motorů, 3D tisk a jiné technické zajímavosti z autooborů;
 • ukázka školních projektů - stavba vozu Kaipan, Fabie WRC, Tatra;
 • informace k bezplatnému získání řidičského oprávnění skupin B, T a C a svářečského průkazu.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentce nabízených oborů vzdělání pro děvčata i chlapce;
 • informace o oborech z oblasti služeb, zdravotnictví, strojírenství, elektro i dřevo;
 • nabídka stravování přímo v budově školy a ubytování pro dojíždějící;
 • informace o dalších bonusech ke studiu.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • 4 konzultační místa
 • 20 min konzultace s kariérovými poradci
 • možnost domluvy dalších konzultací přímo v JCMM z. s. p. o., Centru vzdělávání všem;
 • prezentace multimedálního videospotu "Jak se dobře rozhodnout?";
 • představení nového webu Vyberskoly.cz.
Na co se můžete těšit:
 • Ukázka resuscitace malého dítěte a dospělého za použití moderních figurín, které signalizují, zda byla resuscitace provedena správně;
 • hygiena rukou s použitím UV lampy, která zobrazuje riziková místa při mytí a dezinfekci rukou;
 • vážení a rozbor stavby těla za pomoci speciálních vah;
 • podání informací o výuce a dalších aktivitách na školách přímo od studentů 4. ročníku.
Na co se můžete těšit:
 • Ukázky prací uměleckých oborů Design keramiky a Umělecký keramik a projektových prací oboru Nábytkářství a Stavebnictví;
 • informace o stipendijních programech oboru Zedník a Elektrikář;
 • informace o maturitních a učebních oborech naší školy;
 • informace o zázemí a vybavení školy i domova mládeže;
 • na žáky a pedagogy, kteří rádi představí chod naší rodinné střední školy.

Dny otevřených dveří: čtvrtek 14.11.2019, sobota 30.11.2019, sobota 11.01.2020, čtvrtek 13.02.2020.

Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Představení čtyřletého a osmiletého studia;
 • prezentace školy, jakožte součást UNESCA od roku 2000;
 • informace o možnostech klasické a jazykové profilace;
 • možnost výuky ve virtuální realitě;
 • představení uskutečňovaných zahraničních pobytů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace maturitních a učebních oborů včetně nástavbového studia a nově otevíraného oboru Elektromechanik pro zařízení a přístroje;
 • ukázka široké nabídky benefitů - výuka na nejmodernějších ekonomických a účetních softwarech, bezplatné získání mezinárodního certifikátu firmy CISCO, bezplatné získání řidičského oprávnění skupin B, T a C a svářečského průkazu, výuka na moderních CNC strojích;
 • představení smluvních pracovišť, na kterých žáci vykonávají praxi s možností následného pracovního uplatnění;
 • robotická stavebnice Lego EV3.

Dny otevřených dveří: pátek 15. 11. 2019, sobota 16. 11. 2019, pátek 13. 12. 2019, sobota 14. 12. 2019, pátek 17. 01. 2020, sobota 18. 01. 2020.

Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Budeš mít možnost se u našeho stánku potkat s učiteli, kteří ti předají informace o studiu u nás;
 • pomůžeme ti vybrat vhodný obor studia;
 • ukážeme ti, co umí vyrobit naši žáci.
   
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Informace o přijímacích zkouškách a testech.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace prací žáků a mistrů puškařských, strojírenských oborů a ryteckého uměleckého oboru;
 • možnost vyzkoušet si vlastní rytinu do kovu;
 • ukázka řezů zbraní, možnost rozborky a sborky zbraně;
 • ministřelnice – možnost střelby na cíl;
 • prodej jedinečné knihy "Ruční palné zbraně" od p. Ing. Jiřího Frenzla.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Programování v programech SolidWorks a SolidCam;
 • robotické stavebnice Arduino;
 • ukázka 3D tiskárny Prusa;
 • prezentace výrobků studentů vyrobené CNC soustružením, frézováním a 3D tiskem;
 • seznámení s jednotlivými obory školy.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Nadstandardní využívání PC a e-learning;
 • notebook jako výuková pomůcka;
 • rozšířená hodinová dotace cizích jazyků a aktivní a profesionální tým pedagogů;
 • nižší počet studentů ve třídě oproti standardu.

Dny otevřených dveří: úterý 3. prosince 2019, středa 8. ledna 2020, úterý 21. ledna 2020, středa 12. února 2020 (vždy od 13:00 do 18:00 hod.)

Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Nabídku maturitních oborů;
 • výstavu vybraných prací oboru Design interiéru, Umělecké řemeslné práce, Umělecká řemesla a oboru Vlásenkář a maskér;
 • praktickou ukázku práce studentů oborů Kuchař-číšník, Kadeřník a Kosmetické služby;
 • setkání s našimi studenty a pedagogy;
 • prezentaci benefitů, které přináší studium na naší škole.

Dny otevřených dveří: 28. 11. 2019, 23. 1. 2020 a 25. 2. 2020. vždy od 13:00 do 17:00 hodin.

 

Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Informace o nabízených oborech vzdělání;
 • možnost rozhovoru s našimi studenty;
 • seznámení se se zajímavou odbornou a učební praxí v průběhu studia.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Ukázka průmyslové robotické ruky;
 • prezentace počítačového 3D modelování;
 • prezentace CNC obrábění;
 • ukázka 3D tisku;
 • pohybliví legoroboti.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Ukázky zemědělské a automobilní techniky;
 • ukázky z výuky oboru "Ošetřovatel" s možností změřit si tlak, tep a saturaci;
 • možnost výroby odznáčků podle vlastního návrhu;
 • diskuze se žáky, kteří v současné době ve škole studují na různých oborech.
Na co se můžete těšit:
 • 3D tisk;
 • možnost zkusit si střelbu na virtuální střelnici;
 • ukázka svařovacího trenažéru;
 • představení autotrenažéru.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Expozice profesionálního barmanského vybavení vč. unikátního mobilního baru;
 • soutěž "Jízdenka naslepo" aneb možnost vyhrát malé občerstvení při volbě místenky na palubě luxusního vlaku;
 • zábavný turistický kvíz o ceny;
 • nabídka jedinečných druhů festivalových nápojů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Představení vzdělávání pro žáky s podpůrným opatřením;
 • informace o individuálním přístupu zajištěného komornějším kolektivem;
 • prezentace vzdělávacího přístupu, který klade důraz na rozvoj sociálního myšlení;
 • prezentace žákovských prací carvingu (vyřezávání z ovoce a zeleniny)
 • nabídka možnosti zapojení žáků do projektu Erasmus +.
Na co se můžete těšit:
 • představení partnerských firem školy: Czech & Slovak s.r.o., PAPÍRNY BRNO, a.s., POINT CZ, s.r.o., Reda a.s., SERVIS CENTRUM a.s., S&K LABEL spol. s r.o., TOP TISK obaly s.r.o., Walstead Moraviapress s.r.o.
 • možnost potisku trojrozměrných předmětů;
 • ukázka strojů pro potisk;
 • nabídka dárkových a reklamních předmětů firemních partnerů.
   
Na co se můžete těšit:
 • Dozvíte se, zda jsou vaše data uložena bezpečně;
 • zjistíte informace o tom, jak funguje inteligentní dům;
 • zjistíte, jak funguje e-Government, logistický model;
 • můžete si pohrát s Mikrobity;
 • ukázka elektro koutku s experimenty.

 

Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Spoustu informací o škole i dalších aktivitách „Jílováků“ přímo od zdroje;
 • představení námi nabízených oborů v sekcích Dřevo, Stavo a Elektro;
 • ukázku rychlého 3D tisku pomocí přesné delta kinematiky
 • možnost vyzkoušení stolních her obřích rozměrů i nácvik svařování v rozšířené realitě;
 • výrobu upomínkového předmětů ze dřeva, plastu nebo kovu.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Představení komplexního areálu školy- vše pod jednou střechou;
 • nadstandartní bonusy školy a jistota zaměstnání – z důvodů stálého nedostatku řemeslníků v ČR;
 • nabídka možností využívat elektronické učebnice a školní pomůcky zdarma;
 • prezentace přístupu k žákům - nadstandardně vybavený areál a nejmodernější výukové modely a stroje;
 • informace o lukrativních stipendijních programech.
Na co se můžete těšit:
 • Fotografie prezentující obory: Móda, styling, média a Grafický design;
 • představení oboru Oděvní a interiérovýdesign;
 • aranžování se zaměřením na propagační tvorbu;
 • vhled do IT a průmyslové aplikace zaměřující se na vývoj a tvorbu pro herní průmysl;
 • CAD a CAM systémy ve strojírenství.
Na co se můžete těšit:
 • Představení kvalitní nabídky vzdělávání: učební a studijní obory, nástavba, zkrácené studium;
 • ukázka široké nabídky benefitů pro žáky: stipendium, pracovní oděv a nářadí zdarma, svářečský průkaz, zahraniční programy atd.;
 • informace o průběžné modernizaci školy – nové dílny, specializované vybavení učeben;
 • nabídka praxe ve firmách, projektové týdny, dovednostní soutěže, sportovní týmy;
 • setkání s pohodovým, komunikativním pedagogickým sborem, který se rád podělí o své zkušenosti.
   
Na co se můžete těšit:
 • Představení strojírenských oborů "Mechanik seřizovač CNC", "Obráběč kovů CNC", "Strojírenství" s ukázkou práce na CNC soustruhu;
 • ukázka činností atraktivního oboru "Puškař", s více jak 95ti letou tradici v Brně;
 • možnost vyzkoušet si své schopnosti na laserové střelnici;
 • předvedení kolaborativního robota firmy Fanuc – nová dimenze ve výrobě;
 • prezentace nového zaměření oboru "Mechanik elektrotechnik": Mechatronika - průnik strojírenství, elektroniky a informatiky.
Na co se můžete tešit:
 • Poskytvání informací o škole, o studiu i dalších aktivitách žáků a učitelů;
 • představíme studijní obory;
 • ukázka 3D tisku nebo tvorbu modelů s pomocí počítače;
 • prezentace inteligentní domovní instalace nebo automatizace;
 • gastronomické lahůdky.
Na co se můžete těšit:
 • Dozvíš se, co je to Uhlárka;
 • seznámíš se s elektrotechnickými obory;
 • představíme ti stavební, elektro i kovo obory.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Představení originálního  oboru "Chovatel cizokrajných zvířat";
 • informace o odborné praxi v chovech ohrožených druhů;
 • prezentace nově  dokončené budovy pro odborné praxe;
 • informace, o  více jak 400 chovaných a odchovávaných druhů zvířat;
 • možnosti spolupráce se ZOO a stáže v celé Evropě.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit: 
 • Představení motta školy „Vzděláváme pro život – vzděláváme s individuální péčí“;
 • prezentace maturitních oborů: Obchodní akademie, Sociální činnost, Masér sportovní a rekondiční;
 • informacce o učňovských oborech: Prodavačské práce, Rekondiční a sportovní masér, Pečovatelské služby;
 • informace o přijímání žáků: dle doporučení z PPP či SPC;
 • nabídka ze strany školy: moderní internát v budově školy, bohaté volnočasové aktivity.
Na co se můžete těšit:
 • Představení oborů: Grafický design, Klasická umělecká tvorba, Animace a game art a Fotografická a filmová tvorba.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Informace o moderním areálu školy s možností ubytování a stravování;
 • představení možností získání řidičského oprávnění skupiny B a T;
 • možnosti odborné praxe v zahraničí v rámci projektu Easmus+;
 • informace o získání osvědčení pro nakládání s chemickými přípravky;
 • představení školy jako součásti Společenství evropských zahradnických škol.

 

Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Informace o škole, studijních oborech a výhodách jednotlivých studijních oborů;
 • představení akcí školy, žákovského parlamentu, výjezdů do zahraničí,volnočasových aktivit školy.
 • možnost vyzkoušet si odběry krve nebo první pomoc;
 • můžete si nechat změřit krevní tlak a nechat si udělat odběry krve na glykemii.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Poradíme vám, jak zažít to správné dobrodružství na střední;
 • napovíme, jak se můžete zlepšit v cizím jazyce;
 • pomůžeme celé vaší třídě vydat se na výlet do zahraničí;
 • čeká vás mini soutěž pro všechny odvážlivce.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Video záznamy z vystoupení žáků na koncertech školy;
 • video záznamy z absolventských koncertů;
 • video galerie Taneční konzervatoře Brno, příspěvkové organizace;
 • ukázka baletních kostýmů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Informace o mezinárodní maturitě (co to je, kde se uplatní);
 • možnost domluvit si "zkušební den" v naší škole;
 • setkání s  našimi studenty a učiteli;
 • sami se můžete ujistit o to, že studium na ISB je zábava bez biflování;
 • zjistíte, co je program CAS a proč jsou naši studenti zodpovědnými světoobčany.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Prezentace školy a nabídka studijních oborů.
Na co se můžete těšit:
 • Nabídka studia technickýc oborů se zaměřením na: strojírenství, autoopravárenství a zemědělství;
 • představení maturitních oborů: Agropodnikání a Cestovní ruch;
 • informace o partnerských firmách školy: WERA WERK Bystřice nad Pernštejnem, CENTRUM EDEN Bystřice nad Pernštejnem s farmou a konírnou, PROAGRO Radešínská Svratka, MOREAU AGRI a dašlí;
 • představení možnosti ubytování v místě školy;
 • prezentace volnočasových aktivit, které škola nabízí.
Na co se můžete těšit:
 • Soutěže: z čeho se vyrábí krmivo (poznávání základních komponentů), výživa zvířat (výběr krmení pro určitý druh zvířat), anatomická skládačka (složení jednoduchého modelu) nebo osedlání makety koně (nasedání na maketu);
 • práce s modely zvířat (první pomoc, měření triasu, obvazová technika);
 • ukázka přístrojového vybavení veterinární ordinace (oxymetr, ultrazvuk, EKG, biochemický analyzátor);
 • mikroskopická technika (mikroskop a trvalé mikroskopické preparáty);
 • ukázka terarijních zvířat.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace